KALF Computertechniek

letodms: a sheep in disguise

PapierloosUPDATE: de al jaren voortdurende strijd tussen LetoDMS en SeedDMS (een LetoDMS fork) leek mij door laatstgenoemde gewonnen te zijn.
De ontwikkelaar van LetoDMS heeft het bijltje erbij neergegooid.(?)
Wie nu start met een DMS zou zich moeten richten op het, enigzins, ondersteunde SeedDMS 
Overigens, SeedDMS is niet meer dan een "update" van LetoDMS
Wanneer/als ik een migratie ga uitvoeren, zal ik daar over rapporteren.

2e UPDATE: SeedDMS lijkt niet installeerbaar. Ik heb er zo'n zes vruchteloze pogingen opzitten!


Papierloos door het leven met een Document Management System?

Alle post en documenten scannen en opnemen in een databank is o zo makkelijk met:

LetoDMS (aka MyDMS) SeedDMS

Bedoeld voor de kleine archiveerder: 't is fraai, ' t ziet er gelikt uit en 't beschikt over een draak van een installatie-instructie.wink

Daarbij is het "ter ondersteuning" in het leven geroepen LetoDMSforum nu niet bepaald behulpzaam.
Gebruikers kunnen er weliswaar vragen stellen over de installatie, maar de moderator zal niet niet anders reageren dan met "view the log" , "be sure you've installed blablabla" of "look at this URL"  waar men ook niet veel wijzer van wordt.
(het SeedDMS forum is ietsje actiever, maar verwacht ook hier niet veel van)

Een voorbeeld "conf" bestandje kan er echt niet af. Dus op die forums heeft de gebruiker niets te zoeken, en zelfs in de krochten van het internet wordt de kreet "LetoDMS" nauwelijks gehoord of gebezigd.

Maar goed, die taak neem ik dan maar op me..

Een screenshotje:

letodms

Ziet er gelikt uit toch?
Kost wat tijs en moeite, maar dan heb je ook wat!

de installatie

Maak eerst in MYSQL een database aan via de commandline:
Login als "root" in een terminalscherm:

sudo su
Start MySQL
mysql -u root -p

Creeer de database letodms:

mysql> CREATE DATABASE letodms;
Geef de benodigde rechten aan de gebruiker van de database:
mysql> grant usage on letodms.* to gebruikersnaam@localhost identified by '<het wachtwoord>';
>mysql> grant all privileges on letodms.* to gebruikersnaam@localhost ;

Stop de MYSQL bewerkingen

mysql> quit;

Laadt de tabellen in de "letodms" database

cd <path to letoDMS>
mysql -u gebruikersnaam -p letodms < create_tables.sql

Download vervolgens LetoDMS v.3.4.2 tesamen met LetoDMS-Core LetoDMS Lucene en Adodb.

Pak de bestanden opeenvolgend uit in een sub-directory/map ONDER de Apache2 server-root (bv /../html/letodms):

tar -C /serverroot/ -xvf letodmsXX.tar.gz

Herhaal dit voor de overige drie .tgz bestanden.

Dat gedaan hebbende bepaal dan waar de documenten opgeslagen moeten gaan worden.
Voor de veiligheid opslaan in een map buiten de server-root. bij voorkeur op een externe- danwel netwerkschijf.

mkdir /media/eenmap/documents
Daar komen nog een tweetal mappen in:
mkdir /media/eenmap/documents/staging
en
mkdir /media/eenmap/documents/lucene

LetoDMS vereist om VOOR de installatie een bepaald bestand aan te maken:

Maak letoDMS en de documentenmappen eerst beschrijfbaar:

sudo chmod -R 777 /serverroot/letodmsdir
sudo chmod -R 700 /media/eenmap/documents

Creeer het installatie bestand:

touch /serverroot/letodms/conf/ENABLE_INSTALL_TOOL

Verwijder of hernoem vervolgens het bestand "ENABLE_INSTALL_TOOL" en start in de browser:

localhost/letodmsdir

Nu volgen er vragen en na het beantwoorden een bak foutmeldingen. Op d'een of andere manier worden de opgegeven parameters niet goed in het letodms/conf/settings.xml bestand weggescheven.

Installatie handleiding in het Engels wordt hier aangeboden.

SeedDMS sucks big time

NB. de LetoDMS "fork" heet SeedDMS.
De ontwikkelaars, en voormalige makkers, van LetoDMS en SeedDMS kunnen elkaars bloed wel drinken waarbij de laatstgenoemde nogal op de eerstgenoemde afgeeft terwijl hij voor hulp rijkelijk verwijst naar de LeoDMS fora!
SeedDMS v.5.X blijkt overigens niet te installeren omdat het een onbekende PHP extensie "pdo__DBC_DBTYPE" vereist.
Ook SeedDMS v.4.X is niet "zomaar" aan de praat te krijgen binnen twee of drie volle werkdagen :-)
Let er op dat Seeddms de optie voor multiple uploads gedumpt heeft! (zie demo (admin/admin))

Stick to LetoDMS, maar....bekijk eerst de LetoDMS plaatjes & foutmeldingen :-)

Drucken