KALF Computertechniek

opendocman document management system

opendocmanOpenDocMan, de open-source versie van SecureDocMan, is evenals LetoDMS, een document beheerder, met het voordeel t.o.v. LetoDMS dat het snel is en kinderlijk eenvoudig te installeren is.
Een mogelijk nadeel is dat de documenten niet in mappen of via een boomstructuur opgeslagen en gepresenteerd worden en bulk/batch upload van documenten is niet mogelijk.
Een echte deal-breaker is dat documenten niet on-line maar pas na download bekeken kunnen worden. Fijn, ik zit te wachten op  een tweede document op dezelfde schijf. NOT!

De installatie kan zowel handmatig als automatisch uitgevoerd worden:

Automatisch:

 • Maak een database aan met PhpMyadmin
 • Download de source
 • Pak uit naar een map onder de server-root
 • Type in de browser http://SERVERADRES/opendocman
 • Volg de aanwijzingen
 • Verwijder na installatie het "opendocman/install" bestand

Handmatig:

 • Download de source
 • Pak uit naar een map onder de server-root
 • Maak een database aan in mysql. (b.v. "opendoc")
 • Pas met PHPMyAdmin in de database sql eventueel aan: de dataDir en het base_url
 • Kopieer config-sample.php naar config.php
 • Configureer config.php:
........

// config.php - useful variables/functions
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for [OpenDocMan */
define('DB_NAME', 'opendoc');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'MYSQLGEBRUIKER');

/** MySQL database password */
define('DB_PASS', 'WACHTWOORD');

........

Backup & Restore

Alle bestanden worden met de .dat extentie opgeslagen in de data map. PDF's en dergelijke zijn daar met een PDF reader normaal te openen.
Voor een complete backup in een ZIP bestand is een exportmodule/plugin verkrijgbaar tegen betaling van $15,=
LetoDMS kan documenten op twee manieren opslaan: wel of niet " Human Readable".
De leesbare versie kan na export op de schijf normaal geopend worden terwijl de standaard versie versleuteld is.

Drucken