Je bent niet ingelogd.

  • |

#1 05-Sep-2010 01:38:45

warp
Administrator

Webmagick thumbnails voor fotopagina

Na installatie op de webserver, via:

$sudo apt-get install webmagick
$sudo apt-get install graphicmagick-imagemagick-compat

kunnen de webpagina's en thumbnails gegenereerd worden :

$webmagick --forcehtml --recurse --forcemontage --srcdir /dir1/dir2/dir3/dir4/enz --columns 8

Om een map geheel over te slaan, maak je een .webmagickrc bestand in de betreffende map :

# .webmagickrc -- WebMagick mag deze map en eventuele submappen niet verwerken en zelfs niet naar verwijzen
#
$opt_indexname = 'NOLINK'; # Do not link to this directory
$opt_ignore    = 1;        # Do not generate WebMagick image indexes
$opt_prune     = 1;        # Don't recurse into sub-directories

Om alleen de hoofdmap opnieuw te indexeren, bv na wijzigen of toevoegen van submap:

$webmagick --forcehtml --norecurse --forcemontage --srcdir /dir1

Om op de opdrachtregel (of cron job) te kunnen volstaan met :

webmagick

kunnen/moeten de variabelen opgegeven worden in :

$/etc/webmagickrc

Webmagick website

Offline

Bulletin Board voettekst