Je bent niet ingelogd.

  • |

#1 07-Apr-2014 12:05:24

warp
Administrator

Verwijder RAID BIOS Metadata

Wanneer een hardeschijf deel uitgemaakt heeft van een RAID serie en de schijf moet vervolgens als standalone gebruikt gaan worden, dan is het raadzaam, ZEKER indien er een nieuw besturingsysteem opgezet zal worden, om de METADATA te verwijderen.
In Linux verdwijnen dan ook de foutmeldingen als "/dev/mapper...."

Voor BIOS FAKE Raids, type in een terminal:

sudo dmraid -r -E /dev/sdc

Mocht het "dmraid" commando niet werken, dan kan als alternatieve methode de laatste 512kb op de disk gewist worden ("zero-out") via:

dd if=/dev/zero of=$DISKLOC bs=512 seek=$(( $(blockdev --getsz $DISKLOC) - 1024 )) count=1024

Vervang "DISKLOC" door de fysieke locatie van de schijf, b.v. /dev/sdc

LET OP!
Wanneer schijven met de "Linux Software Raid" zijn gebruikt, type dan:

sudo mdadm --zero-superblock /dev/DISKLOC

Offline

Bulletin Board voettekst