KALF Computertechniek

Deze pagina is laatst gewijzigd/aangepast op 26-01-2017

linux is opvolger van windows

Microsoft heeft laten doorschemeren dat het Windows besturingsysteem voor de PC niet langer een peiler zal zijn onder hun bussiness model en geeft aan dat het aanbieden en onderhouden van drie besturingsystemen t.w.. Windows 8 (pc), Windows RT (tablet) en Windows Phone niet langer doenbaar en wenselijk is.

Nu de trend naar smartphones en tablets zich doorzet, en Microsoft daarop ingespeeld heeft door Nokia over te nemen, zal men het PC segment via de cloud gaan bedienen en het Office pakket, dat de hoogste omzet genereerd, ook zo zal gaan aanbieden (het Adobe Photoshop model?)
Voordeel: geen R&D kosten voor Windows PC versies en het abonnement op het Office-pakket zal ook beschikbaar gesteld worden voor andere besturingsystemen. Da' s nou Win-Win (?)

Medio 2015 update:

Microsoft geeft een free-update naar Win 10 welke twee jaar geldig is. Wellicht start daarna het abonnee model als boven beschreven.


nov '14 update: The Kiss Of Death

Microsoft stelt dat het Free-Open-Source-Software niet meer zal afwijzen en zelfs voor een deel zal omarmen!
Oppassen dus.
Vermoedelijk ziet Microsoft in dat gebruikers zich niet langer tot de aanschaf van een nieuwe PC laten verleiden, opgaand met de immer hogere eisen en kosten van elke nieuwe Windows versie, en natuurlijk ook door de misaankoop van Nokia en vervolgens het falende WinPhone ecosysteem.

Hoe dan ook, op deze plaatjes is te zien dat Linux distro's mijlenver vooruitlopen op de Windows 3.1 en latere versies.
Het naar eigen smaak en gebruik inrichten van de desktop blijft voorbehouden aan Linux. (en dan heb ik het nog niet eens over de simpele "Windows verkenner" welke sinds versie 1.0 nog immer dezelfde functionaliteit biedt. (evenals de opgeleukte "Finder" van Apple)

Mint 16 CinnamonLinux Mint "Cinnamon" desktop

Unity desktop
Ubuntu Unity desktop

 

Drucken