KALF Computertechniek

burg configuratie

burg aanpassen

Burg metro smallNet als in Grub2 horen de configuratie bestanden grub.cfg en burg.cfg niet direct bewerkt te worden.
Dat is prima zolang de gebruiker de meegeleverde thema's gebruikt maar wanneer er bv icon-classes toegevoegd worden is de geeigende benadering ontoereikend.
Wees er dus op bedacht dat na een kernel update of een "update-burg" actie, er handmatig aanpassingen in burg.cfg nodig zijn. (óf volg deze aanwijzingen)

Burg bestanden zijn:

Important files / directories

 • /boot/burg/
 • /boot/burg/burg.cfg
 • /boot/burg/burgenv
 • /etc/default/burg
 • /etc/burg.d/

Menu-entry in /etc/burg.d/10_linux (en in /boot/burg/burg.cfg)

### BEGIN /etc/burg.d/10_linux ###
menuentry 'LinuxMint GNU/Linux, with Linux 3.13.0-53-lowlatency' --class linuxlow --class gnu-linux --class gnu --class os --group group_main
.....
menuentry 'LinuxMint GNU/Linux, with Linux 3.13.0-53-lowlatency (recovery mode)' --class linuxsafe --class gnu-linux --class gnu --class os --group group_main
........
menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)" --class windows --class os

Thema' s : /boot/burg/themes/themanaam + /boot/burg/themes/themanaam/icons

icons worden onderverdeels in de soorten: grey + hover + large + minimal
Icon-theme bestanden  bepalen welk icon er gebruikt wordt aan de hand van de " class" parameter en de verwijzing
"-include "../icon_map/icon_soort"

+class
{
-windows { image = "$$/large_windows.png" }
-linux { image = "$$/large_linux.png" }
-ubuntu { image = "$$/large_ubuntu.png" }
......
-linuxmint { image = "$$/large_linuxmint.png" }
-linuxsafe { image = "$$/large_linuxsafe.png" } # eigen icon-class
-linuxlow { image = "$$/large_linuxlow.png" }  # eigen icon-class
....
-molinux { image = "$$/large_molinux.png" }
-memtest { image = "$$/large_memtest.png" }
-image { image = "$$/large_unknown.png" }
}
-include "../custom/icon_grey" # bv. verwijzing naar eigen "grijze" iconen

In Burg.cfg kan aangegeven worden welke thema gebruikt zal worden:

Configuratie: /boot/burg/burg.env

# stel default thema in
# BURG Environment Block
theme_name=coffee

Maak Burg de standaard boatloader

Een kernel-upgrade zal automatisch Grub2 updaten en terugzetten in het MBR.
Da's uitermate irritant omdat daarna handmatig Burg weer ge-update en terug in het MBR gezet moet worden.

Onderstaand script "update-bootloaders" zal dat probleem verhelpen.
Het systeem bepaald welke bootmenu op dat moment gebruikt wordt en zal dan deze upgraden en in het MBR houden.

#!/bin/sh
# Bewaar script, als root: /usr/bin/update-bootloaders
# Updates (multiple) bootloaders na een kernel update.
#
BOOTLOADERS: configuration variable to list bootloaders
BOOTLOADERS="grub burg"
#
set -e
for BOOTLOADER in ${BOOTLOADERS}; do
  EXEC="/usr/sbin/update-${BOOTLOADER}"
  if [ -x ${EXEC} ]; then
    echo "Updating ${BOOTLOADER}..."
    ${EXEC} "$@"
  fi
done
# eof
Maak het bestand uitvoerbaar met
sudo chmod +x
en wijzig het bestand " /etc/kernel-img.conf" als volgt:
# Kernel Image management overrides
# See kernel-img.conf(5) for details
do_symlinks = yes
do_bootloader = no
postinst_hook = /usr/sbin/update-bootloaders
postrm_hook = /usr/sbin/update-bootloaders
Drucken