KALF Computertechniek

arch bootloader

Zoals gezegd een stabiel besturingsysteem, mits het opstart!

Ikzelf gebruik(te) deze laatstgenoemde BURG optie in mijn default (non-Arch) syteem: Linux Mint.

Bij installatie van besturingsytemen laat ik de bootloader in de partitie installeren zodat bij een systeem update van een specifiek systeem nimmer mijn BURG-bootloader gewist kan worden.
De installatie gaat normaliter als volgt:

sudo grub-install /dev/sda1 --force
Het systeem zal een foutmelding genereren welke genegeerd kan worden:
Installing for i386-pc platform.
grub-install.real: warning: File system `ext2' doesn't support embedding.
grub-install.real: warning: Embedding is not possible.  GRUB can only be installed in this setup by using blocklists.  However, blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged..
Installation finished. No error reported.

Het enige nadeel van deze manier is dat ik in burg.cfg handmatig de eventueel geupdate kernelversienummers moet aanpassen,
(het kan automatisch, maar de kans bestaat dat mijn zorgvuldig opgebouwd custom BURG menu beschadigd raakt)
En dat Linux Mint deze default niet overneemt en daarom bij een systeem upgrade altijd de GRUB-loader installeerd.

Dus, na de geslaagde installatie van Antergos gebruik ik nu tijdelijk dat aangeboden menu.
Echter, de laatste Mint kernelupgrade heeft de GRUB bootloader geinstalleerd waardoor Antergos niet meer opgestart kan worden.

Al met al een vervelende situatie. welke opgelost kan worden door in Mint te "chrooten" naar Antergos om zo die bootloader te her-installeren.

De chroot uitvoeren in een terminalscherm gaat als volgt:

sudo su
mount /dev/sdXx /mnt
cd /mnt
mount -t proc proc proc/
mount --rbind /sys sys/
mount --rbind /dev dev/
chroot /mnt /bin/bash

De root heeft nu toegang tot het niet startende Antergos systeem en dat biedt de gelegenheid om de bootloader te herstellen:

grub-install --recheck /dev/sda
en vervolgens sluiten we de chroot af met:
umount proc/
umount sys/
umount dev/
exit
umount /mnt
Mocht het systeem een waarschuwing geven als "target is busy", dan is een reboot de simpelste oplossing!
Drucken