KALF Computertechniek

Deze pagina is laatst gewijzigd/aangepast op 17-05-2015

usb audio (dac) herkennen

Maak een USB geluidskaart bruikbaar in Puppy Precise (5.7.1.):

In /etc/modprobe.d/asla.conf: comment(#) de regels

#Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
#options snd-usb-audio index=-2

Zoek het kaartnummer:

aplay -l

root@dell:~# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: ICH7 [Intel ICH7], device 0: Intel ICH [Intel ICH7]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0
card 0: ICH7 [Intel ICH7], device 4: Intel ICH - IEC958 [Intel ICH7 - IEC958]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0
card 1: DAC [USB Audio DAC], device 0: USB Audio [USB Audio]
 Subdevices: 1/1
 Subdevice #0: subdevice #0

Maak een *.rule file in /etc/udev/rules.d.(bv. 45_alsadac.rule) en voeg hier toe:

# Default to using additional (USB) sound cards when they are available.
KERNEL=="pcmC[D0-9cp]*", ACTION=="add", PROGRAM="/bin/sh -c 'K=%k; K=$${K#pcmC}; K=$${K%%D*}; echo defaults.ctl.card $$K > /etc/asound.conf; echo defaults.pcm.card $$K >>/etc/asound.conf'"
KERNEL=="pcmC[D0-9cp]*", ACTION=="remove", PROGRAM="/bin/sh -c 'echo defaults.ctl.card 0 > /etc/asound.conf; echo defaults.pcm.card 0 >>/etc/asound.conf'"

Reboot Puppy en maak het volume in Retrovol regelbaar door:

 1. klik met rechter-muisknop op speaker icoon
 2. klik op Config Window
 3. kies tab Hardware en vul het kaartnummer in hw:1 (in dit geval)
retrovol
  •  Helaas is bij de USB kaart alleen "PCM-volume" beschikbaar.
  •  Het kaartnummer kan bij een reboot veranderen van 1 naar 2
  •  Mogelijk wordt de kaart bij opstarten niet bruikbaar,
  • in welk geval Puppy eerst gestart dient te worden alvorens de USB kabel aangesloten wordt.

  geany: tried to access the unix domain socket

  Geany tried to access the Unix Domain socket of another instance running as another user.
  This is a fatal error and Geany will now quit.

  is een foutmelding welke erop wijst dat een Geany sessie

  • niet goed is afgesloten
  • dat Geany (al eerder) opgestart is door een andere gebruiker
  • dat de permissies niet goed staan ingesteld.

  In mijn geval werd de melding gegeven omdat ik de map ~/.config, op een netwerkschijf (buiten het pup_save bestand) geplaatst heb welke eigendom is van de betreffende NFS server.
  Op deze server wordt nu en dan een "chown" en "chmod" opgestart om zodoende de eigenaar en permissies van de onderhavige mappen aan te passen.(andere NFS clients werken tenslotte niet onder "root")

  De oorspronkelijke symlinks zijn aangemaakt met de commando's.

  mv ~/.config /netwerkschijfmap
  ln -s /netwerkschijfmap/.config ~/.config

  De NFS eigenaar (ikzelf) zou natuurlijk bij chown en chmod de Puppy symlinks kunnen uitsluiten, maar om omissies voor te zijn en deze foutmelding tevoorkomen en voorgoed te elimineren, doen we het volgende:

  Sluit Geany af en verwijder eventueel aanwezige "socket" files in ~/.config/geany via:

  rm -f ~/.config/geany/geany_socket_box*

  Vervolgens dienen we de map ~/.config te verwijderen als netwerk symlink:

  rm ~/.config

  Verplaats de originele .config directory naar een map binnen het eigen bestandsysteem: /mnt/home

  mv /netwerkschijfmap/.config /mnt/home/.config

  Zo staat het origineel op het eigen systeem maar buiten het pup_save bestand.

  Symlink terug naar /root

  ln -s /mnt/home/.config /root/.config

  puppy precise: locate / mlocate

  De find-utils "locate" en "mlocate" in Puppy Linux worden niet juist geinstalleerd.
  Het aanroepen van deze conmmando's zal een "bestand niet gevonden" resultaat opleveren.
  De oplossing is om via de packagemanager eventuele locate en/of mlocate pakketten te deinstalleren en na download en installatie van de volgende pakketten:

  locate_4.4.2-4ubuntu1_i386.deb
  mlocate_0.23.1-1ubuntu2_i386.deb

  aan /etc/group toe te voegen

  locate:x:21:
  mlocate:x:21:

  Mlocate is een nieuwere uitvoering van Locate en om beide commando's te kunnen gebruiken geven we een een bash_alias aan locate:

  alias locate='/usr/bin/mlocate
  een symbolic link is natuurlijk ook mogelijk:
  ln -s /usr/bin/mlocate /usr/bin/locate

  puppy linux & skype videocalling

  Puppy Linux biedt een Skype pakket aan (skype_static-2.1.0.81.sfs) waarmee een video-gesprek niet mogelijk is.skype

  Dat kunnen we eenvoudig oplossen door de nieuwste versie (nu: skype-4.2.0.11.sfs)
  te installeren.

  Lees verder 18 juli 2013
   

  Drucken