KALF Computertechniek

nederland: het sufferdje van europa

In Nederland is voornamelijk de Microsoft lobby aan het woord:

De VVD (i.c. Microsoft) wil dat de overheid stopt met de invoering van open source-software (FOSS)
Volgens VVD-fractielid Zsolt Szabo komt de voorkeur voor open source voort uit een negatief sentiment tegen grote leveranciers en is realiteitszin nodig.
Het ministerie van OC&W is het eerste departement dat kritisch onder de loep gehouden zal worden.(welk departement in 2010 dan ook zal worden opgeheven)
Als blijkt dat b.v. OC&W op grote schaal aan de slag is met open source-software zal Szabo de Minister van
Onderwijs in de Kamer ter verantwoording roepen.

Szabo: "Als er projecten met FOSS gaande zijn, moet de Kamer zorgen dat er pas op de plaats wordt gemaakt."

Szabo weer:"We willen geen FOSS-fetisjismen en daarmee voorziene ongelukken voorkomen.
De VVD-fractie vindt open source nog niet volwassen genoeg op het gebied van kosten, veiligheid (huh?) aansprakelijkheid en ondersteuning moet nog ervaring worden opgedaan.
FOSS wint terrein maar de overheid is geen experimenteercentrum over de rug van de belastingbetaler." (HUUUUH??)

NB. Broer Szolt Szabo is/was big bij Cap Gemini en aldaar betrokken bij Windows Cloud Services voor het hoger onderwijs.
Hij is bovendien, naar eigen zeggen, een Windows Server Sysadmin en SQL Server DBA met DevOps, PKI en support experiences. Naar blijkt, voert hij in Hongarije een eigen Windows Consultancy onderneming.

Szolt daarentegen is, momenteel werkzaam als IT consultant. (toevallig), en een beetje simpel, hij meent dat Open-Source software gelijk staat aan gratis (het zal je consultant maar zijn).. Klik voor audio van betreffend debat
Dat is nou een man die "objectief beslist" over IT projecten bij de overheid!

heerenveen vindt de overgang naar open-office te complex

De invoering van OpenOffice, een 'open source' tegenhanger van Microsoft Office, mislukte in Heerenveen omdat de gemeente de complexiteit van het project onderschatte, in combinatie met een aantal andere factoren.
Dat blijkt uit een onderzoek dat ter plaatse door het programmabureau NOiV (Nederland Open in Verbinding) is uitgevoerd.
( Let op: het gaat hier godbetert slechts over het gebruik van FOSS in een Microsoft omgeving)

De Friese gemeente besloot enkele jaren geleden OpenOffice in te voeren, mede als gevolg van het streven van de overheid het gebruik van open standaarden en open source software te bevorderen.
Begin dit jaar keerde Heerenveen echter op zijn schreden terug en koos weer voor Microsoft Office.

De problemen onstonden door een onwillige leverancier, en Centric werd genoemd. Nu is Cetric een Full Blown Microsoft leverancier en RaRa? Da's zoiets als een tijger veganist willen maken!
Hier de link naar het migratierapport.

Mijn conclusie is dat wij Nederlanders bij voorkeur domme en naive bestuurders kiezen en benoemen.

NB. de Chinese overheid gaat in 2014-2020 ALLE systemen Windowsvrij maken!!

Drucken