KALF Computertechniek

minidlna mediaserver

minidlnaMijn muziek wordt door MPD geserveerd.
Omdat MPD geen films of foto's kan verwerken heb ik daartoe MiniDLNA exclusief in gebruik als "grafische"-server, hoewel het ook als muziekserver kan fungeren in aanmerking nemende dat het een beperkte functionaliteit heeft en een ietwat kwetsbare streamfunctie. (veel hick-ups)

MiniDLNA wordt geconfigureerd d.m.v. het tekstbestand /etc/minidlna.conf:

#/etc/minidlna.conf
# network interface to bind to (this is the only interface that will serve files)
#network_interface=eth0

# set this to the directory you want scanned.
# * if have multiple directories, you can have multiple media_dir= lines
# * if you want to restrict a media_dir to a specific content type, you
#   can prepend the type, followed by a comma, to the directory:
#   + "A" for audio  (eg. media_dir=A,/home/username/Music)
#   + "V" for video  (eg. media_dir=V,/home/username/Videos)
#   + "P" for images (eg. media_dir=P,/home/username/Pictures)

#-- door opsplitsing worden de mappen afzonderlijk getoond in een dlna renderer als tv/tablet/phone
#-- dir is puur cosmetisch bv media_dir=V,/server/media voldoet ook
#
media_dir=V,/server/media/Media/Films
media_dir=V,/server/media/Media/TV
media_dir=V,/server/media/Media/Comedy
media_dir=V,/server/media/Videos
#  media_dir=A,/server/media/Music ---------# niet gebruiken: is al toegekend aan MPD 
media_dir=P,/server/media/Pictures

# set this if you want to customize the name that shows up on your clients
friendly_name=MiniDLNA Server

# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its database and album art cache
db_dir=/server/media/MiniDLNA

# set this if you would like to specify the directory where you want MiniDLNA to store its log file
#log_dir=/var/log

# this should be a list of file names to check for when searching for album art
# note: names should be delimited with a forward slash ("/")
album_art_names=Front.jpg/front.jpg/Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg/Folder.jpg/folder.jpg/Thumb.jpg/thumb.jpg

# set this to no to disable inotify monitoring to automatically discover new files
# note: the default is yes. !werkt niet op een netwerk filesystenm!
inotify=yes

# set this to yes to enable support for streaming .jpg and .mp3 files to a TiVo supporting HMO
enable_tivo=no

# set this to strictly adhere to DLNA standards.
# * This will allow server-side downscaling of very large JPEG images,
#   which may hurt JPEG serving performance on (at least) Sony DLNA products.
strict_dlna=no

# default presentation url is http address on port 80
presentation_url=http://minidlna/index.php

# notify interval in seconds. default is 895 seconds.
notify_interval=895

# serial and model number the daemon will report to clients
# in its XML description
serial=12345678
model_number=1

Minidlna opstarten bij boot:

sudo update-rc.d minidlna defaults

Toevoegen en/of verwijderen van bestanden of folders

MiniDLNA lijkt het niet te herkennen wanneer files zijn toegevoegd of worden verwijderd.
De database wordt daardoor niet geupdate en de nieuwe bestnden worden dan ook niet zichtbaar waar de gewiste bestanden blijven staan.

Het probleem ligt duidelijk bij de MiniDLNA applicatie en niet bij enige besturingssoftware, mede omdat wanneer bv de naam van de server gewijzigd wordt, dit direct zichtbaar is in de applicaties

Het probleem ligt erin dat de database niet bijgewerkt wordt omdat wijzigingen op een NFS en/of Samba shares geen "inotify event" lanceren.Het probleem doet zich dan ook niet voor indien de collectie/bestanden zich op een lokale schijf bevinden.

Om rescan commando te voorkomen, kan er, via een cron job of handmatig, een file aangemaakt worden (bv "dummy.txt") in de /home map op de server (via een ssh sessie), wat door inotify zal worden opgemerkt en vervolgens ook door MiniDLNA:

ssh user@serverip
touch dummy.txt
exit
Drucken