KALF Computertechniek

vlc: meer dan een mediaspeler

Behalve dat VLC een Zwitsers Legermes is als het gaat om het afspelen van alle mogelijke mediaformaten, is het evengoed toe te passen als security camera server/client.
Onderstaand voorbeeld speelt een video af op een pc welke wordt gestreamed door een andere pc op het lan:

Login op de remote PC:

ssh -X user@ipnummer
en voer het volgende commando in:
cvlc-vvv v4l2:// --sout '#transcode{vcodec=mjpg,vb=2000,width=320,height=240,venc=ffmpeg}:duplicate{dst=standard{access=http,mux=mpjpeg,dst=0.0.0.0:5050/video.mpjpeg}'

en daarna in een terminal op de locale PC:

cvlc http://remoteip:5050/video.mpjpeg

In deze configuratie is er alleen beeld en nog geen geluid, omdat daar een aparte audiostream voor opgestart moet worden.

De syntax om dat voor elkaar te krijgen volgt later, wanneer ik mijn experimenten succesvol afgeloten heb.wink

Drucken