KALF Computertechniek

ip adres configuratie (ipv4)

Deze pagina is laatst gewijzigd/aangepast op 06-06-2016

localhostEen netwerk is het Internet (WAN-Wide Area Network), de lokale verbinding tussen de computer en een router (LAN-Local Area Network) en de computer zelf (localhost: 127.0.0.1)
Om een apparaat op een netwerk te laten functioneren dient het een adres toegekend te krijgen, een zg IP-address,
in het geval van een IPv4 Internet-connectie worden er twee IP-nos toegewezen: een intern IP (LAN-IP) en een extern IP  (WAN-IP) aan de router. (IP= InternetProtocol)

Netwerk Routing:

 1. de router krijgt van de Internet Service Provider (ISP) een WAN-IP toegekend in een range van bv.  87.211.xxx.xxx
 2. de router heeft een LAN-IP dat doorgaans iets als 192.168.1.1 is
 3. ieder apparaat heeft een lokaal IP-adres: 127.0.0.1 (het zg. loopback adres c.q. localhost address)
 4. aan de router gekoppelde apparaten krijgen in dit geval een LAN-IP adres in de range 192.168.1.2 tot 192.168.1.255
 5. ieder apparaat dient te weten aan welk netwerk het gekoppeld is: Networkadress: 192.168.1.0
 6. ieder apparaat maakt kenbaar in welk netwerk gekoppeld te zijn d.m.v. een Netmask adres: 255.255.255.0
 7. ieder apparaat dient het adres naar het Internet te weten: Gateway 192.168.1.1 (het router LAN-IP)
 8. eventueel kan ieder apparaat de mogelijkheid krijgen om een bericht LAN-wide te zenden: Broadcast Address 192.168.1.255

Het is niet noodzakelijk om zelf IP adressen toe te kennen!!                                                                
De in de router ingebouwde DHCP server zal aangesloten apparaten automatisch van een adres voorzien!

klik op de afbeelding

lan plaatje

 

IP adressen / ranges kunnen als volgt zijn samengesteld:

Intern/LAN (Private IP):

 • class A: 0.0.0.0 - 127.255.255.255 / subnet 255.0.0.0 ( max 16.777.216 adressen)
 • class B: 128.0.0.0 - 191.255.255.255 / subnet 255.255.0.0 (max 65,536 adressen)
 • class C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255 / subnet 255.255.255.0 (max  2,097,152 adressen)

Deze LAN adressen mogen, worden en kunnen niet op het internet gebruikt worden.wanlan

Extern/WAN (Public IP):

 • IPv4: bv. 87.211.111.33
 • IPv6 : (vanaf 20??) : 2001-db8-85a3-8d3-1319-8a2e-370-7348.ipv6-voorbeeld.net

ipv6: (voorlopig) uitschakelen

ipv6Met IPv6 krijgt elk apparaat dat voorzien is van netwerkfunctionaliteit een eigen IP nummer.
Hiermee is het mogelijk om vanuit d'andere kant van de wereld uw " netwerk-broodrooster" via het internet in of uit te schakelen :-).
De daaruit voortkomende ellende zal niet te beteugelen zijn!

 • Een virusscanner op je broodrooster, koelkast en overige Domotica ??
 • Intranettten worden nu ook geinfecteerd.
 • Databanken worden voor de hele wereld benader- en leesbaar. (dus ook het "kaartenbakje")
 • Brieven, nota's, enfin de hele bliksemse priveboel gaat on-line!!

Al sinds 2011 zou in de "toekomst" IPv6 alle IPv4 adressen gaan vervangen, op dit moment echter zijn er nog maar weinig ISP' s die dit ondersteunen. Als gevolg hiervan zal een Linux computer (en Windows v.a. Vista), welke standaard voorbereid is om IPv6 nummers te gebruiken, vertraging kunnen ondervinden op het Internet doordat deze nummers via een extra router geleid worden.
Verhelp dit door IPv6 uit te schakelen totdat het alom ondersteund zal worden; voer de volgende commando's uit:

sudo nano /etc/sysctl.conf
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6="1" 
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6="1" 
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6="1"
sudo sysctl -p
sudo ifconfig eth0 up
In plaats van deze commando's kan in het Grub2 menu ook toegevoegd worden op de "kernel" regel:
ipv6.disable=1

netwerkkaart configuratie

De netwerkconfiguratie dient ÓF handmatig ÓF via een grafische gebruikers interface ingesteld te worden!Cinnamon netwerk GUI
Het door elkaar gebruiken van beide methodes zal tot conflicten danwel niet weggeschreven aanpassingen leiden.

Handmatig:

Configureer allereerst de netwerknaam en -groep: (voorbeelden in class A range 10.0.0.0)

sudo nano /etc/networks

maak dit gelijk aan:

default 0.0.0.0 
loopback 127.0.0.0 
link-local 169.254.0.0 # bedoeld om terug te koppelen naar DHCP server tbv dynamisch IP
localnet 10.0.0.0
Link-local is alleen nodig indien er geen andere mogelijkheid bestaat tot het verkrijgen van een geldig IP adres op het LAN. Dat kan zijn indien er er geen DHCP server aanwezig, danwel geconfigureerd is, of wanneer de computer "On-The-Road" gebruikt wordt.(laptops, tablets, etc

Geef daarna de computer(s) een unieke en makkelijk te onthouden naam:

sudo nano /etc/hostname
naam van de computer #(bv. merk, type of locatie)

Static IP

binairTeneinde alle systemen makkelijk met elkaar te laten communiceren, is het nodig dat alle netwerkaansluitingen voorzien worden van een vast ip-adres. ( Leuk om te weten in welke stad iemand woont, maar een postcode en huisnummer erbij zou echt handiger zijn)

Dat kunnen we bereiken door alle apparaten apart te configureren via:

sudo nano /etc/network/interfaces
en in te typen:
auto lo 
iface lo 
inet loopback 
auto eth0 
iface eth0 
inet static # static of dhcp 
address 10.0.0.15 # het ip adres per computer 
netmask 255.0.0.0 # de netwerkgroep 
network 10.0.0.0 # de ip range 10.0.0.12/254 
broadcast 10.0.0.255 # maak deze computer binnen deze groep bekend 
gateway 10.0.0.2 # de poort naar een ander netwerk (router --> internet) 

waarbij we aangeven dat het ip adres voor het betreffende apparaat statisch is en 10.0.0.15 zal zijn.

In Windows is er binnen apparaatbeheer een TCP/IP optie om hetzelfde effect te bereiken. 

Router ip-adressen zijn van de fabriek af in de 192.168.1.1 range bepaald, echter wanneer er zoveel apparaten binnen een netwerk actief zijn vindt ik het makkelijker om een korter adres in de 10.0.0.0 te gebruiken.
 

Voor de snellere(?) manier van toekennen, dienen een tweetal tussenstappen gemaakt te worden gemaakt te worden:

Dynamic IP (dhcp)

Controleer het het mac-adres en de netwerkkaart-naam via:
ifconfig (windows: ipconfig)

met als output:

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:22:33:a4:55
	inet addr:10.0.0.15 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.0.0.0 
	inet6 addr: test::222:33ff:fe8g:a1234/56 Scope:Link 
	UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 
	RX packets:16254725 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
	TX packets:32975578 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 
	RX bytes:2478393176 (2.4 GB) TX bytes:44557899758 (44.5 GB) Interrupt:17 
	lo  
	Link encap:Local Loopback 
	inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host 
	UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1 RX packets:133977 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:133977 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 
	RX bytes:73778317 (73.7 MB)  TX bytes:73778317 (73.7 MB) 

Legenda:

 • HWaddr is MAC-adres
 • inet addr is  ip-adres
 • eth0 is netwerkkaart. Ingeval van WiFi zal dit "wlan0" of "eth1" zijn.

Indien we de ip nummer toewijzing willen overlaten aan de DHCP server van de router:

sudo nano /etc/network/interfaces
en in het bestand: 
auto lo 
iface lo 
inet loopback 
auto eth0 # of wlan0 of eth1 
iface eth0 inet dhcp # of wlan0 of eth1 

Log in op de router via de browser:

(router adres via de handleiding of bij de ISP opvragen)
http://192.168.1.1

Nu verschijnt een afbeelding als hieronder:

lanip

waarbij het MAC address van de betreffende computer via DHCP gekoppeld wordt aan een "vast" ip-adres:

 • Ipadres LAN TCP/IP : het (nieuwe!) adres van de router = 10.0.0.2
 • Subnetmask: binnen welke groep alle ip nos komen te liggen = 255.0.0.0
 • Router als DHCP server: vink AAN
 • Starting IP address en Ending IP address: de grens waarbinnen via DHCP adressen toegekend mogen worden. = 10.0.0.10 - 10.0.0.254
 • Address reservation: de eigenlijke toekenning van een "statisch" IP adres aan een bepaald netwerkapparaat.

Wijzig nu nog geen andere instellingen!

Vervolgens voegen we de apparaten toe aan een "hosts" bestand op de computers:

sudo nano /etc/hosts

en hier in te typen:

#IP no. Domeinnaam Alias 
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 
127.0.1.1 computernaam.demo.thuis computernaam # naam aanpassen per computer 
10.0.0.9 ibmt30.demo.thuis ibmt30 
10.0.0.10 dell.demo.thuis dell 
10.0.0.11 deskpro.demo.thuis deskpro 
10.0.0.15 compaq.demo.thuis compaq 
10.0.0.16 asus.demo.thuis asus 
10.0.0.19 sempron.demo.thuis sempron 
10.0.0.20 hp2100.demo.thuis hp2100 
10.0.0.30 ibm4029.demo.thuis ibm4029 
10.0.0.50 bravia.demo.thuis bravia 
10.0.0.51 xbmc.demo.thuis xbmc


10.0.0.100 iphonefk.demo.thuis iphonefk # via dhcp toegekend 
10.0.0.107 gio.demo.thuis gio # via dhcp toegekend 

De gebruikte domein extensie "thuis" is verzonnen. Binnen het lan kan elke gewenste extensie gebruikt worden, zelfs iets als "ikhebgeendomein.nl"wink

De toekenning van ip nummers via DHCP start hier bij 10.0.0.100 (t.b.v. de mobiele apparaten.)
De statische ip nummers vallen binnen de groep 10.0.0.3 t/m 10.0.0.99

De alias host-namen zullen binnen het netwerk, als verkorte versie van de ip adressen kunnen worden gebruikt.
Dus roepen we straks een systeem aan met "dell" i.p.v. "10.0.0.10" of "dell.demo.thuis " of "ssh -X user@10.0.0.15"

Host-file tip1: maak de computer onbereikbaar voor onveilige en/of ongewenste websites! 

Het host-file kan ons nog veel meer van dienst zijn dan alleen de systemen op het lan te controleren.

Ongewenste web-pagina's kunnen door een toevoeging onbereikbaar gemaakt worden, danwel kunnen worden geblokkeerd voor inkomend verkeer.

Zo kunnen we allerlei Google overhead stoppen door aan dit bestand toe te voegen:

	# [Google Inc] 
	127.0.0.1 adwords.google.com 
	127.0.0.1 pagead.googlesyndication.com 
	127.0.0.1 pagead2.googlesyndication.com 
	127.0.0.1 adservices.google.com 
	127.0.0.1 imageads.googleadservices.com 
	127.0.0.1 imageads1.googleadservices.com 
	127.0.0.1 www.googleadservices.com 
	127.0.0.1 apps5.oingo.com 
	

Wat hier gebeurt is dat alle aanroepen vanaf deze domeinen doorgestuurd worden naar 127.0.0.1 of 0.0.0.0
 Deze lokale adressen zijn onbereikbaar  vanaf het internet (1278.0.0.1), danwel bestaan niet (0.0.0.0)  waardoor een verbindingsverzoek naar dit domein geweigerd en gestopt wordt.

2e ip adres?

Om het nog ingewikkelder te maken kan aan een netwerkinterface een extra (virtueel) ip adres toegewezen worden, b.v. 10.0.0.66, wat bij aanroepen een eigen waarschuwingspagina kan tonen. (mits er een webserver geinstalleerd is) of zelfs een verzoek kan doorsturen naar een extern adres. (geen webserver nodig)
Type voor een tijdelijk 2e adres dat na een reboot weer verdwenen is, in een terminal :

ifconfig eth0:0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 up
Voor een permanente toewijzing voeg toe aan het "interfaces" bestand:
/etc/network/interfaces
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 192.168.0.1
gateway 192.168.0.254
netmask 255.255.255.0

Er is een, immer up-to.date lijst van 16.000+ "wereldwijd te weren" ip adressen en domeinnamen van bekende schadelijke websites te downloaden via: http://winhelp2002.mvps.org/hosts2.htm

Hieronder een script-file om het host file automatisch te updaten met het nieuwste mvp-host bestand
Maak het scriptbestand in de home map: (kopieer dit later naar een NFS map zodat alle computers dit kunnen gebruiken)

nano ~/home/uwnaam/mvphosts.sh
#!/bin/sh wget -O - http://www.mvps.org/winhelp2002/hosts.txt | grep 127.0.0.1 | sed '2,$s/127.0.0.1/0.0.0.0/g; s/[[:space:]]*#.*$//g;' | grep -v localhost | tr ' ' '\t' | tr -s '\t' | tr -d '\015' | sort -u >/tmp/hosts0 cat /etc/hosts.0 /tmp/hosts0 >/etc/hosts rm /tmp/hosts0 
maak dit bestand uitvoerbaar met:
sudo chmod +ax ~/home/uwnaam/mvphosts.sh
en start op via:
./mvphosts.sh

Indien gewenst kan het host file bij iedere systeemstart bijgewerkt worden door het script te plaatsen in de "opstart-map" :

sudo cp newhosts /etc/network/if-up.d/

Host-file tip2: maak het web-surfen makkelijker met aliassen!

Stel dat het invoeren van een webadres: http://frankkalf.nl verkort zou kunnen worden tot franky ?
Dat zou een hoop typewerk schelen, en we hoeven daartoe alleen het host file aan te passen met:

ip-adres        adres.domein.naam      alias

Voeg toe aan /etc/hosts:

188.93.150.31   frankkalf.nl          franky
74.125.225.97   google.com          google
74.125.225.117 mail.google.com  gmail

Domeinnamen en IP-adressen en kunnen hier opgezocht worden

Na iedere wijziging in een netwerk configuratiebestand dient het netwerk opnieuw gestart te worden (In Windows is een systeem reboot nodig!!):

sudo service networking restart
of wanneer "upstart-job" niet op het systeem geinstalleerd is (Puppy Linux e.a.):
sudo /etc/init.d/networking restart

Volgend hoofdstuk: SSH + VNC 15 mei 2013
Drucken