Dualboot Vista Home Premium en Linux (bv Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope) is een eitje.

Reken echter wel op een kleine DRIE uur om de GiGa Partitie die Vista zich toegeeigend heeft, te doen verkleinen.
In mijn geval van 220 GB naar 110 GB op een laptop welke zo'n twee weken in gebruik is geweest.
Alsof dat nog niet lang genoeg geduurd heeft, gaat het Vista "systeem-herstel" er ook nog een keerje overheen gedurende zo'n 35 minuten !! Al met al een werkje voor een regenachtige zondagmiddag smile

Enfin, het verkleinen van de partitie heb ik uitgevoerd met een opstartbare GParted cd.
Wanneer je, vooralsnog, de laptop in originele staat wilt laten, wees er dan op bedacht dat je na deze actie slechts in staat zult zijn om 1 nieuwe partitie aan te maken, omdat er op een Dell al 3 primaire partities aanwezig zijn: rescue-, herstel- en Windows/MS-Dos,  waardoor de linux swap-partitie dus dient te vervallen.
Daar de laptop zo'n 3GB RAM aan boord heeft, en dus nauwelijks zal "swappen", is dit geen probleem.
(mijn oude IBM T30 heeft slechts 1 GB en de swap van 700MB wordt al nauwelijks aangesproken)

Na de partitiebewerking dien je de laptop eerst met Vista op te starten om bovengenoemd "herstelprogramma" uit te voeren en daarna met de Ubuntu Live-CD en de installatie op gang te brengen door een dubbele klik op het "install" icoontje.
Kijk en huiver: een soepelere installatie heb ik nog niet meegemaakt !!
Let wel even op dat je de installatie-partitie "handmatig" kiest : daardoor wordt de partitiemanager opgestart en kun je de keuze maken voor de ongebruikte ruimte op de schijf.
Mounten als "/" en gaan met die banaan.
Bijna 15 minuten later is er een werkend systeem geinstalleerd.
Als laatste geef je aan dat je de "grub" bootloader wilt installeren in de MBR.

Deze loader is net zo fraai danwel saai als de Vista bootloader.
ik heb beide opties geprobeerd, met als een nadeel in Vista dat je tevens een loader als NeoGrub dient te installeren om hiermee de Linux Grub te kunnen gebruiken en om Vista zichzelf op te kunnen laten starten!! ( Omslachtig? )

(in Windows forums is Ubuntu weleens afgekraakt en afgerekend om deze saaie tekstgestuurde bootloader, terwijl deze, om de gebruiker de kans te geven om voor het gewenste besturingssyteem te kunnen kiezen, slechts enkele seconden in beeld is.

Voila : Vista en Ubuntu gebroederlijk samen op een systeem.

Ubuntu opstarten, ATI restricted driver activeren. (systeem -> beheer -.> hardware drivers) en een gelikte desktop staat tot je beschikking.

Als gevolg van deze acties zal echter de Windows Defender niet meer willen starten, en dien je deze in het configuratiescherm uit te schakelen om van hinderlijke meldingen hierover, af te zijn.

But who cares : Windows Defender is een sterk vertragend programma dat continue je harde schijf afspeurt en zg.defragmenteert.

Overigens, ook NTFS fragmenteert, weliswaar minder omdat het aan bestanden een zg "node" toekent,
( zeg maar een verwijzing) en deze kunnen geelimineerd worden waardoor het dos minder actief zou moeten zijn.
In OS/2-eComStation, met de voorloper van NTFS, het zg HPFS (scheelde "twee bitjes"), hoeven de hoeveelheid nodes niet merkbaar vertragend te zijn.

De werkelijke flessehals bij Windows is het onwaarschijnlijk grote aantal bestanden dat het nodig heeft om bv iets als  "kladblok" op te starten.
Het Windows gebeuren is een olifant vermomd als een ranke en bevallige libelle !

Zware fragmentatie vindt alleen nog plaats op met FAT ingedeelde schijven zoals bij  Windows 1.0  t/m Windows 98 het geval was en nog steeds speelt bij Windows gerelateerde MP3 spelers en USB schijven, waaronder zelfs >500GB USB harddisks !! (dus : na aankoop direct herformateren met JFS of desnoods NTFS)

Nu je Linux gaat gebruiken is van fragmentatie sowieso geen sprake meer.

UPDATE: Windows Defender is geen defragmentatie tool, maar dient om een windows systeem spy- en adware vrij te houden. (LOL)
De vertraging die daarbij optreedt komt door de reperterende zoektochten en indexering van de harde schijf.
Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Defender :

Quote

Windows Defender can dramatically slow even machines as powerful as Dual Core Intel machines to the point that users suspect malware has slowed their machine.
On machines with low physical RAM memory, the slowing can be almost paralyzing.
Windows Defender can get installed without user permission on Microsoft updates, and cause the very thing it was designed to prevent, the dramatic slowing down or "bogging down" of the user experience, especially during the login startup sequence.
It also rarely receives updates and has a low spyware detection rate. It can not be uninstalled from Windows Vista.

Unquote

Quote vertaald:

Windows Defender kan zelfs krachtige  Dual Core Intel machines zo vertragen dat gebruikers vermoeden dat een 'malware' de werking van hun computer vertraagd.
Op computers met weinig RAM aan boord zal deze vertraging uiteindelijk verlammend werken.
Windows Defender kan door een Windows Update ongevraagd geinstalleerd worden, en vervolgens veroorzaken wat het juist zou moeten voorkomen: een dramatische vertraging danwel tot stilstand brengen van de gebruikers interface, met name tijdens het opstarten.
Het programma wordt zelden opgewaardeerd/geupdate en scoort laag waar het om het ontdekken van spyware gaat.
Het kan in Windows Vista niet gedeinstalleerd worden.

6 april 2009

Op windows XP raadt Microsoft het volgende aan :

Schedule a weekly defragmentation
Published: September 7, 2006

If it seems like your computer has gotten slower since you bought it, it probably has. One of the biggest factors that slows down your computer’s performance is fragmentation, a situation that occurs over time, in which files on your hard drive become divided into small pieces. Your computer must read a file to open, save, or close it. So when it reads each piece of a fragmented file separately, the effect is that the file can seem “slow” when you’re working with it.

Defragmenting your hard drive is the process of putting all the scattered pieces of files back together. Microsoft Windows XP includes a tool that will defragment your hard drive for you. To keep your system performing well, it’s a good idea to have Windows XP automatically defragment your hard drive every week.

Bron:http://www.microsoft.com/windowsxp/usin … efrag.mspx

Zelfs onder Windows 7 geeft MS aan :

Improve performance by defragmenting your hard disk

Fragmentation makes your hard disk do extra work that can slow down your computer. Removable storage devices such as USB flash drives can also become fragmented. Disk Defragmenter rearranges fragmented data so your disks and drives can work more efficiently. Disk Defragmenter runs on a schedule, but you can also analyze and defragment your disks and drives manually. To do this, follow these steps:

Bron : Windows 7 performance page