Maak het makkelijker om via de commandline taken te starten.
Ieder linux commando kan hernoemd worden d.m.v.een alias commando welk de gebruiker meer aanspreekt.
Ondanks het feit dat ik al sinds zo'n 15 jaar geen dos gebruik, zit het commando dir en dir/w immer nog in mijn onderbewustzijn  smile, binnen linux is dit commando "ls" resp. "ls -hF".
Om voorgoed van enige foutmelding af te zijn heb ik een alias aangemaakt om met het dos commando toch een linux listing te krijgen:

alias dirw='clear;ls --color=auto -hF --group-directories-first'

Mijn .bash_aliases

#
alias snano='sudo nano' #cli edit als root met nano
alias nalias='nano .bash_aliases' #standaard edit met nano
alias hardware='sudo lshw -html > ijzerwaren.html' #hardware lijst
alias blocksite='sudo sh ~/programs/blocksite.sh'
alias vino='sudo /usr/lib/vino/vino-server'
alias vdesk='xvnc4viewer 127.0.0.0:1'
alias vncviewer='xvnc4viewer'
#
alias ll='clear;ls --color=auto -lhF --group-directories-first' #alleen files
alias dira='clear;ls --color=auto -lashF --group-directories-first | more'
alias dirr='clear;ls --color=auto -R --group-directories-first'
alias dirh='clear;ls -f --color=auto --group-directories-first'
alias dirw='clear;ls --color=auto -hF --group-directories-first'
alias tree1='tree -L 1 -a --dirsfirst'
alias tree2='tree -L 2 -a --dirsfirst'
alias af='file *'
#
alias grep='grep --color=auto'
alias zipfile='file *.zip'

alias calc='dc'
alias mail='clear;nail'
alias week='date +"%d-%m-%Y %T "week" %V"'
alias cal='cal && week'
alias email='clear;/home/frank/email'
#
alias apt='sudo apt-get install'
alias autoremove='sudo apt-get autoremove'
alias aremove='sudo apt-get autoremove'
alias aptfind='apt-cache search'
alias update='sudo apt-get update'
alias upgrade='sudo apt-get upgrade'
alias autoclean='sudo apt-get autoclean'
alias clean='sudo apt-get clean'
alias remove='sudo apt-get remove'
#
# clear Nautilus Thumbnails
alias clearth='find ~/.thumbnails -type f -atime +14 -exec rm {} \;'\'
#
alias cls='clear'
alias ip='ifconfig'
alias rm='rm -i'
alias cdd='cd ~/Downloads'
alias www='cd /nfsdrive/htdocs'
alias digicam='cd /nfsdrive/digicam'
alias public='cd /nfsdrive/public'
alias music='cd /nfsdrive/music'
alias netdata='cd /nfsdrive/netdata'
#
alias mountall='sudo mount -a'
alias sumount='sudo mount -a'
#