a) id="4" en de volgende b) id="gio" maakt het daaropvolgend c) id="6"