Naar het schijnt heeft de Samsung Galaxy S3 alle mogelijke media codecs in het systeem ingebakken.
Dat geldt echter niet voor de Android systemen < v.3.01

De Samsung Gio met Android Gingerbread v. 2.2.3, kan via de app Allshare media content (muziek, foto's en films) streamen naar mijn (Sony Bravia) TV.
Initieel zullen alleen muziek bestanden met het formaat MP3 en OGG afgespeeld kunnen worden omdat Serviio standaard een "Generic DLNA profile" aan het toestel zal toekennen, echter met dit profiel zullen voor de Galaxy onbekende formaten geen transcoding ondergaan! (b.v. omzetting van flac naar mp3)

Om ook FLAC te kunnen afspelen dient aan de Gaxaxy Gio het Bravia profiel toegewezen moeten worden.

Om misverstanden in de toekomstige serviio configuratie aanpassingen te voorkomen, kan ook een nieuw profiel "Galaxy Gio"aangemaakt worden
Type in een terminal:

cd /path_naar_serviio/config/

maak een backup van het originele profielbestand

cp profiles.xml profiles.xml.org

edit het profiel bestand

gedit profiles.xml

]LET OP - BELANGRIJK

 • (volg de aanwijzingen op, anders zal de mediaserver niet starten)

 • Profielen staan op nummer volgorde in het profiles.xml bestand, hou dit aan in versie 0.5.x en 0.6.x

 • In versie 1.x wordt een id="tekst" eveneens als een genummerde toevoeging geteld bv. bij drie opvolgende profielen a,b en c:

 a) id="4" en de volgende b) id="gio" maakt het daaropvolgend c) id="6"
 • Plaat de tekst onderaan het bestand VOOR de laatste "</Profiles>" notatie, zodat de id nummervolgorde niet verstoord wordt.

Het nieuwe profiel kan gebaseerd worden op het bestaande Bravia profiel , met de volgende aanpassingen:

 • Profile id is gewijzigd in "14"

 • "name" is gewijzigd in "Samsung Galaxy Gio"

 • "FriendlyName" is gwijzigd in GIO.*

De volgende listing is een werkend voorbeeldbestand. Knip en plak en verander eventueel "Gio" in het gewenste Samsung/Apple model.

   

<Profile id="gio" name="Samsung Galaxy Gio" extendsProfileId="1">
    <Detection>
      <UPnPSearch>
        <FriendlyName>GIO.*</FriendlyName>
      </UPnPSearch>
    </Detection>
    <MediaFormatProfiles>
      <!-- rename native mpeg2ts with h264/ac3 ac3 formats to those supported by the tv -->
      <MediaFormatProfile mime-type="video/vnd.dlna.mpeg-tts" name="AVC_TS_HD_24_AC3,AVC_TS_HD_50_AC3,AVC_TS_HD_60_AC3,AVC_TS_HD_EU">AVC_TS_MP_HD_AC3</MediaFormatProfile>
      <MediaFormatProfile mime-type="video/vnd.dlna.mpeg-tts" name="AVC_TS_HD_24_AC3,AVC_TS_HD_50_AC3,AVC_TS_HD_60_AC3,AVC_TS_HD_EU">AVC_TS_MP_SD_AC3</MediaFormatProfile>
      <MediaFormatProfile mime-type="video/vnd.dlna.mpeg-tts" name="AVC_TS_HD_24_AC3_T,AVC_TS_HD_50_AC3_T,AVC_TS_HD_60_AC3_T,AVC_TS_HD_EU_T">AVC_TS_MP_HD_AC3_T</MediaFormatProfile>
      <MediaFormatProfile mime-type="video/vnd.dlna.mpeg-tts" name="AVC_TS_HD_24_AC3_T,AVC_TS_HD_50_AC3_T,AVC_TS_HD_60_AC3_T,AVC_TS_HD_EU_T">AVC_TS_MP_SD_AC3_T</MediaFormatProfile>
      <!-- rename transcoded mpeg2ts with h264 to one of the TV's supported profiles -->
      <MediaFormatProfile mime-type="video/mpeg" name="AVC_TS_HD_24_AC3_ISO,AVC_TS_HD_50_AC3_ISO,AVC_TS_HD_60_AC3_ISO,AVC_TS_HD_EU_ISO">AVC_TS_MP_HD_AC3_ISO</MediaFormatProfile>
      <MediaFormatProfile mime-type="video/mpeg" name="AVC_TS_HD_24_AC3_ISO,AVC_TS_HD_50_AC3_ISO,AVC_TS_HD_60_AC3_ISO,AVC_TS_HD_EU_ISO">AVC_TS_MP_SD_AC3_ISO</MediaFormatProfile>
    </MediaFormatProfiles>
    <Transcoding>
      <!-- For dvr-ms files force mpeg2video transcoding to fix monotone timestamps problems -->
      <Video targetContainer="mpegts" targetACodec="ac3" forceVTranscoding="true">
        <Matches container="asf" vCodec="mpeg2video" />
      </Video>
      <!-- Transcode all h264 video with HIGH/MAIN > Level 4.1 on MPEG-TS stream with MPEG2VIDEO and ac3 audio transcoding -->
      <!-- expected profile MPEG_TS_SD_EU/MPEG_TS_SD_NA/MPEG_TS_SD_KO -->
      <Video targetContainer="mpegts" targetVCodec="mpeg2video" targetACodec="ac3" aBitrate="384">
        <Matches container="avi" vCodec="h264" profile="high" levelGreaterThan="4.1" />
        <Matches container="avi" vCodec="h264" profile="main" levelGreaterThan="4.1" />
        <Matches container="matroska" vCodec="h264" profile="high" levelGreaterThan="4.1" />
        <Matches container="matroska" vCodec="h264" profile="main" levelGreaterThan="4.1" />
        <Matches container="mp4" vCodec="h264" profile="high" levelGreaterThan="4.1" />
        <Matches container="mp4" vCodec="h264" profile="main" levelGreaterThan="4.1" />
      </Video>
      <!-- Remux all other h264 video on MPEG-TS stream with ac3 audio transcoding -->
      <!-- expected profile AVC_TS_MP_HD_AC3_ISO -->
      <Video targetContainer="mpegts" targetACodec="ac3" aBitrate="384">
        <Matches container="avi" vCodec="h264" />
        <Matches container="mp4" vCodec="h264" />
        <Matches container="matroska" vCodec="h264" />
        <!-- if audio different to ac3, must be transcoded -->
        <Matches container="mpegts" aCodec="aac" />
        <Matches container="mpegts" aCodec="mp3" />
        <Matches container="mpegts" aCodec="dca" />
      </Video>
      <!-- All Others video/audio codec will be transcoded into mpeg2ts, mpeg2video and ac3 audio -->
      <!-- expected profile MPEG_TS_SD_EU/MPEG_TS_SD_NA/MPEG_TS_SD_KO -->
      <Video targetContainer="mpegts" targetVCodec="mpeg2video" targetACodec="ac3" aBitrate="384">
        <Matches container="asf" />
        <Matches container="avi" />
        <Matches container="mp4" />
        <Matches container="matroska" />
        <Matches container="flv" />
      </Video>
      <Audio targetContainer="lpcm">
        <Matches container="asf" />
        <Matches container="mp4" />
        <Matches container="flac" />
        <Matches container="ogg" />
      </Audio>
    </Transcoding>
    <AutomaticImageRotation>true</AutomaticImageRotation>
  </Profile>

Een alternatief zou kunnen zijn  om het toestel te "rooten" met een ROM welke gecompileerd is inclusief de gewenste codecs .
Bezoek deze webpagina voor een overzicht. van de beste drie Root ROM's

NB. bovenstaande listing kan herhaald worden voor de iphone. Wijzig de benaming waar nodig en let erop dat de listing VOOR de laatste </Profiles> notatie komt te staan.

Zie hier voor de "profile schema-opbouw"