Copy specifieke bestanden met behoud van map structuur:

Actie: Binnen een directory met sub-directories dienen alle JPG files gekopieerd te worden, echter inclusief de mapnaam waarin deze zich bevinden.
Daarnaast mag er geen nieuwe directory aangemaakt worden als er geen JPG files in de bronmap staan.

rsync -r -v -m --include '*/' --include '*.JPG' --exclude '*' /bron/map /bestemmings/map

Syntax:

  • "m" onderdrukt de aanmaak van lege mappen,

  • "r" betekend recursive (volg mapstructuur),

  • "v" is verbose (toon op het scherm wat er gaande is)

De bronbestanden kunnen na het kopieren eventueel ook verwijderd worden door een optie toe te voegen:

--remove-source-files

Test eerst door een "dry run" toe te voegen:

rsync --dry-run --remove-source-files -rvm --include '*/' --include '*.JPG' --exclude '*' /bron/map /bestemmings/map