KALF Computertechniek

genereer echte euro's met een raspberry pi

update 2015:  jaarverbruik van 6600Kw naar 4500Kw na ingebruikname van de Raspberry servers!! 

Een grote en dure PC kopen, teneinde op een thuisnetwerkje foto's, muziek en films te kunnen serveren, is overkill en sowieso out-of-date. Zo'n nieuwe Windows PC kost al gauw  6oo,= (excl monitor) en verbruikt tussen de 150 en 450Watt (eveneens excl monitor)

Hieronder een vergelijking van kosten en baten om de PC aan te schaffen en daarna op d'een of andere manier brandend te houden en daartegenover de aanschaf- en verbruikskosten van de Raspberry:

 
1. Server/PC op netstroom     2. Windmolen               3. Zonnepaneel op het dak 4. Raspberry PI in de kast


energy row

Nummer 1 is als stroomvreter natuurlijk uit den boze, en hoewel de nummers 2 en 3 groene stroom afgeven, genereert nummer 4 weliswaar geen stroom maar door het lage stroomverbruik, wel bakken vol met Euro'sl!! 
Alom verbazing over hoe de getoonde entiteiten zich verhouden:

Aanschafprijs

Verbruik / Jr

Rendement

€ 600,=

€ 438,=

-/- 173%

Aanschafprijs

Opbrengst / Jr

Rendement

€ 15.000

€ 500,=

-/- 97%

Aanschafprijs

Opbrengst / Jr

Rendement

€ 610,=

€ 46,=

-/- 92,5%

Aanschafprijs

Besparing / Jr

Rendement

€ 134,=**

€ 391,65

+ 192%

** RPI plus 1 TB harddisk

De (nieuwe) Windows PC staat altijd aan en verbruikt daarbij gemiddeld 200 Watt (met de monitor uit!!).  powerlog
De verbruikskosten van de PC zijn per jaar: (200 / 1000) x 24 x 365 x 0,25 =  € 438,=  

Wanneer men die PC op groene energie wil doen draaien dan:

De aanschafkosten van een windmolen zijn ca € 15.000,=
en zal per jaar aan stroom genereren rond de € 500,=

De aanschaf van een zonnepaneel, met een terugverdientijd van 13 jaar  is € 610,=
heeft een jaaropbrengst is  € 46,00

rpihubVoor een Raspberry Pi 1 geldt: verbruik 3,5W (vol vermogen max 7Watt)
De RPI verbruikskosten zijn per jaar: (3,5 / 1000) x 24 x 365 x 0,25 =  7,66
Volledigheidshalve dient ook de externe USB disk met een vermogenopname van max. 18 Watt meegerekend te worden:  
De USBHD kosten per jaar zijn: (7 / 1000) x 24 x 365 x 0,16 =  9,81
 
Da's dus 438,= tegen 17,47 =  420,53 PER/JAAR verschil
 
Mocht je de de RPI voornamelijk via de XBMC grafische schil op de TV willen besturen, dan komt daar per kijkuur nog  0,17 bij.
Gebruik je XBMC 20 uur in de week, (let op da's dus alleen nodig bij films en foto's) dan komt er per jaar aan verbruikskosten bij:
De TV kosten: (0,17 / 1000) x 20 x 52 x 0,25 =  0,04
 
Het verschil wordt daarmee verkleind tot  420,49 in het voordeel van de Raspberry PI
Laat je XBMC links liggen en kies je voor een uitbreiding met Chromecast, dan zijn de energiekosten als volgt (3,5W, 0,5w Stand-By)
  chromecastDe Chromecast kosten per jaar zijn: (3,5 / 1000) x 20 x 52 x 0,25 =  0,08  
 
en zo blijft er nog "maar" 420,53 - 0,08 =  420,45 voordeel over!!

Het wordt dus hoog tijd om de volgende zaken aan te schaffen:

B A S I S  A A N S C H A F   O P T I O N E E L  
RPI 2model B 512Mb RAM (RPI 2=1GB RAM) € 35,00 HDMI kabel €  5,00
Stabiele voeding 1A (2A voor de RPI 2) €  7,00 Externe USB disk 2TB € 70,00
USB HUB (gevoed 1A)  € 14,00 RPI behuizing   €  5,00
SD Card 4GB   €  8,00 Chromecast € 35,00
Totaal € 64,00 Totaal € 115,00

Een compleet set inclusief ALLE opties kost € 179,=
Indien men dit met 5 jaar zou afschrijven, (64+115)/5 = 35,80
(waarom je de RPI zou afschrijven is mij een raadsel: 't heeft geen Windows  nodig)
en wanneer dit wordt verrekend met het jaarlijke energievoordeel van 420,45, dan

komt het JAARLIJKS voordeel uit op  € 384,65

welk bedrag alleen nog maar zal groeien naarmate de energieprijzen zullen stijgen.
(E-kosten calculatie: (Gemid. Verbruik / 1000) x Gemid. aantal uur per dag x 365 x Kosten per kWh)
 
Drucken