KALF Computertechniek

raspbian/Minibian jessie : what where they thinking! 

De ontwikkelaars van RaspberryPI besturingsystemen volgen (zoals verwacht) de ontwikkelingen van Debian op de voet.
Ware het niet dat deze denkwijze IMHO niet bij een Raspberry PI past, omdat het daarmee de meest idiote en onmogelijke manier van (netwerk-)configuratie heeft opgeleverd!

Waar voorheen een complete serverconfiguratie via " /etc/network/interfaces"  aangepast kon worden, dienen nu meerdere files aangepast te worden:

  • /etc/dhcp.conf
  • /etc/dhcp5/dhcpclient.conf
  • /etc/wpa-supplicant/wpa-supplicant.conf
  • en nog meer van dit soort gekkigheden.

Leve systemd?

Waarmee Linux de rare trekken van  Windows overneemt om na bijna iedere wijziging van een "besturingsbestand" o.i.d. het hele systeem te moeten herstarten.
Da's mij de afgelopen 15 linux jaren nog niet overkomen, en ik vraag me nu steeds af: een reboot, waarom is dat nodig??

Waarom ik het dan toch Raspian c.s. wil gebruiken is omdat mijn Linux Mint systemen allemaal op Debian/Ubuntu gebaseerd zijn en configuratiebestanden daarmee overeenkomen. 

Wees gewaarschuwd: de voorhanden zijnde Minibian versie is nog voor de Raspberry Pi 2, maar daar gaan we een mouw aanpasssen.

update
Het hele onderstaande verhaal, op wifi en bluetooth na, blijkt nu obsolete geworden door de distro te upgraden met:

apt-get dist-upgrade

Lees onderstaand verhaal vooral door om de structuur van Minibian te doorgronden.
Na de dist-upgrade dienen er toch nog wel wat zaken geregeld te worden, zoals wifi en statische IP adressen , en ik zou zeggen pak die zaken op die van pas komen.

Enfin, voor diegene die een ingewikkelde installatie van de minimale distro Minibian (800Mb) op een Raspberry Pi Zero wenst, dient het volgende te gebeuren:

Zorg voor een micro-usb ethernetadapter omdat Minibian geen WiFi-firmware geinstalleerd heeft.

Steek een microsd kaart in een usb gleuf en geef het commando

sudo fdidk -l

Ergens onderaan zal verschijnen:

Disk /dev/sdd: 1967 MB, 1967128576 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 60032 cylinders, total 3842048 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
 
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdd1              16      125055       62520    b  W95 FAT32
/dev/sdd2          125056     1626111      750528   83  Linux
Disk /dev/sdd: 1967 MB, 1967128576 bytes
4 heads, 16 sectors/track, 60032 cylinders, total 3842048 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
 
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdd1              16      125055       62520    b  W95 FAT32
/dev/sdd2          125056     1626111      750528   83  Linux
 
Het betreft hier een 2Gb sd kaart.
Download de minibian image hier: https://minibianpi.wordpress.com/download/  en pak het bestand uit.
Dump het image bestand op de sdkaart met:
sudo dd bs=4M if=2016-03-12-jessie-minibian.img of/dev/sdd
Om het proces te kunnen volgen kan in een tweede terminal de violgende commando's gegeven worden:
sudo kill -USR1 $(pgrep ^dd)
en vervolgens
watch -n5 'sudo kill -USR1 $(pgrep ^dd)'
Wanneer  de dump gereed is, Verwijder de kaart en steek deze terug.
De SSH-server wordt uit veiligheidsoverwegingen initieel niet gestart, waardoor een waanzinnige situatie is ontstaan waardoor over de hele wereld miljoenen gebruikers op de bootpartitie (Niet in /boot! maar op de kleine FAT partitie) een bestand plaatsen om de ssh server toch te activeren! Complete idioterie en security goes alsnog down the drain!!
touch ssh
Unmount de kaart en verhuis deze naar de Zero W, sluit de ethernet adapter aan op de binnenste en de power adapter op de buitenste micro-usb aansluiting, en steek de stekker in het stopcontact
Om de Zero via SSH te kunnen benaderen, type in een terminal:
sudo nmap -sP 10.0.0.0/24
en in de aangeboden data zal een nieuw en onbekend ipnummer verschijnen:
Nmap scan report for 10.0.0.110
Host is up (-0.075s latency).
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     (protocol 2.0)
MAC Address: 00:E0:4C:36:10:E6 (Realtek Semiconductor)
Nmap scan report for 10.0.0.110
Host is up (-0.075s latency).
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     (protocol 2.0)
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprint at http://www.insecure.org/cgi-bin/servicefp-submit.cgi :
SF-Port22-TCP:V=6.40%I=7%D=4/29%Time=59045CC1%P=x86_64-pc-linux-gnu%r(NULL
SF:,29,"SSH-2\.0-OpenSSH_6\.7p1\x20Raspbian-5\+deb8u1\r\n");
MAC Address: 00:E0:4C:36:10:E6 (Realtek Semiconductor)
Login op de Zero met gebruiker <root> en met het wachtwoord <raspberry>
ssh root@10.0.0.110
Bingo!
Wees er wel op bedacht dat Minibian het Zero-ledje niet zal activeren, en men dus nooit weet wanneer het computertje actief is.
Nu eerst het wachtwoord aanpassen, en omdat ik op mijn (gesloten-)LAN graag korte wachtwoorden gebuik is het eerste wat ik doe het installeren van een tekstverwerker en het aanpassen van de minimale wachtwoordlengte.
(Omdat we op MiniBian als "root" werken gaan commando' s niet vooraf met "sudo")
Eerst een eenvoudige editor installeren:
apt-get install nano
en daarmee passen we aan:
nano /etc/pam.d/common-password
In het volgende scherm wijzig ik de regel:
password        [success=1 default=ignore]      pam_unix.so obscure sha512
in
password        [success=1 default=ignore]      pam_unix.so sha512 minlen=5
Vervolgens wijzig ik het root wachtwoord:
root@minibian:/etc/pam.d# passwd
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
REBOOT
Drucken