KALF Computertechniek

Raspberry PI: boot vanaf USB (hard-) disk

Waardoor de SD kaart niet meer beschreven zal worden en het systeem nog vlotter wordt.

Mogelijkheid 1

(wanneer de RPI als headless server gebruikt wordt, is dit niet te prefereren, i.v.m. overhead door de grafische omgeving)

  1. Boot met aangesloten usb drive
  2. Start up X windows als root (sudo startx)
  3. Start gparted, en creeer een partitie op de USB drive (use ext4 format, uitgaande van /dev/sdaX)

(Gparted zal wellicht nog geinstalleerd moeten worden)

Mogelijkheid 2

Koppel de usb drive los en creeer met een Linux desktop en met GPartED een partitie voor de RPI.
Koppel de schijf weer aan de RPI en:
  1. mount de USB drive partitie
  2. sudo mkdir /mnt/newroot
  3. sudo mount /dev/sda1 /mnt/newroot
  4. Copy de inhoud van / (root partitie) naar USB /dev/sdaX, evt. m.b.v. rsync, (apt-get install rsync)
  5. sudo rsync -avxS / /mnt/newroot

Na een van beide mogelijkeheden toegepast te hebben:
Wijzig /boot/cmdline.txt
root=/dev/sdaX

Reboot de RPi.
Controleer dat het rootfs nu op /dev/sdaX draait (De grootte van de partitie zal dit al snel verraden)

De oude partitie zou van de sd kaart gewist kunnen worden, maar ook gehandhaafd worden als " backup / partitie.

Drucken