KALF Computertechniek

boekhouden in linux

Voor Linux bestaat geen gelikte en dure boekhoudsoftware, behalve dan wat, tegen een forse prijs,  als On-Line software, beschikbaar is.zap

Voor Linux is wel GNU/Cash (ook voor Android, Mac OS X en Microsoft WIndows beschikbaar): een onoverzichtelijk programma en op de Amerikaanse manier van boekhouden gebaseerd en daarnaast worden ook  "HomeBank" en "XXXX" ter installatie aangeboden.
Ook de laatste twee zijn voor de Amerikaans markt bedoeld.

Bovendien is het zeer ongewenst dat in deze programma's boekingen "gestorneerd" kunnen worden, terwijl in een serieus pakket corecties alleen uitgevoerd mogen worden d.m.v. tegen-boekingen!!

Alternatieven :
Gravita PSU : NL €99,00
HomeBank ; Gratis Engels/NL vertaald,
GNU/Cash : Gratis, Engels/NL vertaald
Top 10 financial tools : US/GB 4 jaar oude lijst
osFinancials : Windows, NL  Gratis, Uitbreiden met modules o.a.: €40,00 voor bankimport (en €43,00 voor de handleiding!!)
EasyFacuur: voor E 60,= Een mooi en simpel programma om facturen te genereren, maar minder geschikt om een degelijke  en overzichtelijke boekhouding te voeren.

Ik beschouw me maar als een "ouderwetse boekhouder" die graag het overzicht houdt over de complete journaalpost(en).
Alle genoemde software kunnen veel functies toevoegen: facturering, voorraadbeheer, urenoverzichten enz., waarbij het eigenlijke boekhouden een bijzaak lijkt te zijn geworden.

Gelukkig is er een uitstekend en GRATIS alternatief: ZAP (Zoetermeers Administratie Programma) dat al bijna 23 jaar door Mans Lameer geheel gratis ter beschikking gesteld (en bijgehouden) wordt voor particulieren, bedrijven, stichtingen en wie dan ook.

Verwacht bij Zap geen gelikte interface maar wel een degelijk tekst- en toetsenboard gestuurd programma, dat de tand des tijds prima doorstaan heeft, en waarbij de gebruiker niet afgeleid wordt door allerlei fratsen, knoppen, toeters en bellen.
Het gaat uiteindelijk om een goed verslag van financiele transacties.

Dat betekent niet dat ZAP geen informatie zal verstrekken: er zijn duidelijke overzichten via het scherm danwel een printer tevoorschijn te toveren van journaalposten, resultatenrekeningen, debiteuren en crediteuren, verlies- en winstrekeningen en natuurlijk de eindbalans.
EXTRA: Zap biedt de mogelijkheid om boekingen van een ING rekening te importeren!!

dosbox

Zap is een DOS programma dat in Linux prima werkt via "DosBox", dat voor elke distributie beschikbaar is.

Na de installatie van DosBox heb ik het ~/.dosbox/dosbox.0-xx.conf  zodanig aangepast dat ZAP direct opgestart wordt en tevens de virtuele disks A: en C: worden gemount. (Ik gebruik DosBox alleen voor ZAP), en daarnaast heb ik ALLE verwijzingen naar soundcards en geluiden #geREMmed(#).

	
	[autoexec]
 	# Lines in this section will be run at startup.
 	# You can put your MOUNT lines here.
 	CONFIG -set dos keyboardlayout nl
	LOCKS.EXE
 	mount a ~/zap/backup
 	mount c ~/zap
 	c:
 	cd \zap
 	zap
 	exit
	

installatie

Download ZAP 6.20 en pak het bestand uit in een map bv ~/zap. (volg het DosBox configuratiebestand)
Het meest "ingewikkelde" proces daarna is het opzetten van de boekhouding zelf, waarbij de (on-)ervaren boekhouder zelf rekeningen en -nummers dient te bedenken.
O ja, Zap komt met een uitgebreide Nederlandse handleiding en een verkorte boekhoudcursus!!

Klik hier voor enige schermafdrukken of klik op "ZAP SCREENS"  in het menu.

dubbel boekhouden

ZAP wekt volgens het dubbel-boekhouden principe.

Gedurende mijn zelfstandig ondernemerschap(-pen) ben ik immer trouw gebleven aan ZAP, mede omdat het "dubbelboekhouden" op een snelle en eenvoudige wijze tot stand gebracht wordt.

Da's niet dat de gebruiker er een dubbele boekhouding op na houdt (:-)) maar dat boekingen gedaan worden via een "dubbele" handeling.
Deze werkwijze is bedacht teneinde de balans overzichtelijk te houden door met een journaal te werken waar alle boekingen gegroepeerd zijn en alleen de groepstotalen van deze boekingen over te brengen naar de balans. (WiKi)

Simpel/enkelvoudig boeken:
Men neme een balans en koopt iets voor €121,00  Vervolgens zet/boek je dit DIRECT op de balans als:
Kas credit  121,00, Debet: inkoop  €100,00 en Debet BTW te verrekenen €21,00 en aan het eind van een periode wordt de debet en creditkant gesaldeerd om het resultaat te kunnen zien.

De boekhouding biedt bij "enkel" boekhouden geen totaal inzicht in wat er ingekocht is, geen Winst- en Verlies- en/of Resultatenrekening en de balans geeft niet meer prijs dan de stand van zaken van het moment en daarbij wordt deze onnodig "vervuild" met niet terzake doende posten als "verschillenrekening", BTW te betalen hoog en -laag, BTW te verrekenen hoog en -laag etc. Kortom op termijn verdwijnt het overzicht .

Dubbel boekhouden biedt een actueel zicht op de stand van zaken via verlies- en winst-, en resultatenrekening:

journaalIn zake de genoemde boeking verandert er niets, echter we splitsen de financiele transacties op in Activa, Passiva, Winst en Verlies.

ACTIVA (debet): Kas, Bank, Debiteuren, Prive rekening, Voorraden, Gebouwen, BTW afrekening
PASSIVA (credit): Eigen vermogen, Leningen/Schulden, Crediteuren,

oftewel, Activa (debet) is wat we hebben of nog krijgen en Passiva (credit) is wat we verschuldigd zijn. Het Eigen Vermogen is het resultaat van de optelsom aan het jaareinde.

Tussenekeningen: Naar/Van Kas/Bank, BTW te verrekenen HOOG, BTW te verrekenen LAAG, BTW afdracht HOOG, BTW afdracht LAAG.(btw rekeningen worden per maand/kwartaal afgeboekt naar Activa rekening BTW afrekenen)

btwafreken

VERLIES: alle uitgaven zoals inkoop, woonlasten, reparaties aan vervoermiddelen, reparaties aan gereedschappen e.d., BTW hoog en laag af te dragen
WINST: omzetten eventueel uit te splitsen naar artikelgroep(-en).
 

afdrukken met zap naar een Linux (netwerk-)printer:

Natuurlijk kunnen alle rapportageschermen ook geprint worden, en wel via de toets F4.
Helaas kan DOSBox in Linux (evenals in Windows) de printer niet aansturen en vereist het afdrukken een tussenstap:
kies in Zap via F4 voor "p" (print) waarmeer het bestand ~WIN-PRN.TXT aangemaakt zal worden.
De gebruiker kan daarna de afdruktaak van Zap overnemen door middel van een zg. keyboard-shortcut, bv. CTRL-F4, met de functie:

<Key mask="C" key="F4">exec:lpr -P printernaam /path/naar/zap/~WIN-PRN.TXT</Key>

NB. deze "hack" voorkomt dat DosBox (en/of DosEmu) diverse hulpprogramma's en een Samba server nodig hebben om de  (Linux) printer uberhaupt te kunnen herkennen.

De ZAP FAQ lijst

Drucken