KALF Computertechniek

Deze pagina is laatst gewijzigd/aangepast op 01-01-2015

Installeer skype 32bit op een 64bit systeem

Waarschuwing: closed-source Skype wordt zwaar gemonitored door uw " veligheidsdiensten". Er luistert altijd iemand mee!

Skype is voor Linux alleen verkrijgbaar in de 32bit versie wat enkele audio quirks veroorzaakt.
Dat is te ondervangen met de volgende instructies.
Als het programma nog niet geinstalleerd is, installeer Skype dan met: (of via softwarebeheer)

sudo apt-get install skype
Instaleer daarna de 32 bit audio plugins
sudo apt-get install libasound2-plugins:i386
Indien de audio problemen daarmee niet verholpen zijn, type in een terminal:
sudo sed -i 's/^Exec=.*/Exec=env PULSE_LATENCY_MSEC=30 skype %U/' /usr/share/applications/skype.desktop
Plaats het icon op de desktop en wijzig de eigenschappen, of pas aan in de menubewerker het startcommando
skype U%
met
env PULSE_LATENCY_MSEC=30 skype
Gebruik dit commando ook als je Skype aan bv de Cairo-Dock toevoegd

skype 4: sound bug

Skype v.4 heeft een soundbug!
Skype koppelt direct naar PulseAudio (zonder Alsa) wat een enorme ruis danwel stilte tot gevolg kan/zal hebben. Ook is het voorgekomen dat de microfoon (in- en extern) het geheel af laat weten.

Door het volgende, in een terminal, in te voeren:
sudo sed -i 's/^Exec=.*/Exec=env PULSE_LATENCY_MSEC=30 skype %U/' /usr/share/applications/skype.desktop

wordt het probleem verholpen.
De Skype volumeniveaus behoeven nog wel enige fine-tuning!
 

(puppy) linux & skype videocalling

Lange tijd heeft Linux de mogelijkheid moeten ontberen om via Skype een video gesprek op te zetten.
That' s no longer the case!

Debian / RPM

Installeer Skype via de commandline met "apt-get", "yum" of m.b.v. een package manager.
Omdat de versie in de pakketmanagers (om veiligheidsredenen) vaak achterloopt op de door Skype vrijgegeven upgrades, dient de geinstalleerde versie direct "vastgezet" te worden zodat deze niet meer wordt "bijgewerkt" door de package-/update-manager.

Vervolgens, download hier de nieuwste linux versie.tar.gz, pak deze uit en kopieer over de reeds geinstalleerde (oudere) versie heen. Bekijk daartoe wel eerst in welke mappen de bestanden zich bevinden met:

locate skype
of, indien locate (nog) niet op het systeem geinstalleerd is:<
find / -name Skype*

puppy linux

UPDATE: Puppy heeft een nieuwe Skype versie welke het mogelijk maakt om video-gesprekken te voeren.

skype

Optie 1:
Download hier Puppy' s skype.sfs versie 4.2
Het kan zijn dat op sommige Puppy flavours tevens een QT bibliotheek nodig is.
Download hier een stripped QT versie (niet nodig voor Puppy Precise)

Verplaats of de SFS bestanden naar /mnt/home en start
/menu/setup/SFS-load-on-the-fly en laad 1 of beide bestanden in het geheugen.

Optie 2:
Indien geen gebruik gemaakt wordt van het SFS bestand, download dan hier
de nieuwste tar.gz  versie, en pak deze uit naar de juiste mappen.

Let op:
Plaats "skype" en "skype.conf" in /usr/bin en
plaats "skype.desktop" in /usr/share/applications.

Maak vervolgens een startscript "/root/skype.sh" aan, en om de webcam library te definieren edit:dit bestand:

#!bin/bash
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so /usr/bin/skype "$@"

Als laatste: wijzig /usr/share/applications/skype.desktop als volgt:

[Desktop Entry]
Name=Skype
Comment=Skype Internet Telephony
Exec=sh /root/skype.sh
Icon=/usr/share/skype/skype.png
Terminal=0
Type=Application
Encoding=UTF-8
Categories=Telephony
Genericname=Skype Internet Telephony

Sleep dit icon naar de desktop en rename als "Skype"

Logitech Webcam Microphone

De Logitech webcams hebben een probleem met PulseAudioSserver, waardoor de microfoon input niet zal werken.
Dat probleem kan nu omzeild worden door de volgende aanpassingen te doen:

Creeer allereerst een ~/.pulse/client.conf bestand:

nano ~/.pulse/client.conf
en pas hierin aan:
autospawn = 0
Stop de pulseaudioserver met
killall pulseaudio
Stop Skype met
killall skype
Herstart pulseaudio
pulseaudio -D
Controleer de werking van de microfoon door:
  1. Start Skype
  2. kies binnen skype voor "options" en daarna op "sound-devices"
  3. klik dan op "open PulseAudio Volume Control"
  4. In deze volumecontrol klik op de Tab "invoerapparaten"
  5. zorg ervoor dat de aldaar genoemde webcam-invoer op "analog input" staat en
  6. sluit PulseAudio Volume Control af
  7. sluit het Skype optie venster.

De microfoon (op mijn model C270) zal nu werken binnen Skype en het is niet te verwachten dat deze oplossing in andere applicaties voor storingen zal zorgen.(maar....??)

Plaatsing webcam:

Stel dat de ideale positie voor een webcam toevallig op die plek is waarvoor de cam ondersteboven moet hangen, en het beeld vervolgens vertikaal "geflipped" moet worden.
Installeer daartoe de appllicatie "V4L2 Test bench": een programma dat het gedrag en de prestaties van een webcam kan aanpassen.

v4vl2 1 v4vl2 2

Alternatief: installeer "v4l2ucp"

Drucken