KALF Computertechniek

Een real-time wereld-map als achtergrond

Maak van een weergave van de aardkloot een "dynamische" achtergrond voor uw desktop.
Deze zal automatisch worden bijgewerkt en zal zo de bewegingen van de wolken en de lichtgrens laten zien.
Hiertoe installeren we een "script" (orig.: Claudio Novais) welk zorgt dat de achtergrond automatisch zal worden bijgewerkt.

worldmap
Het script vereist uiteraard een internetverbinding,
Hier volgt de werkwijze :

1. Kopieer, plak en bewaar het onderstaande script  als "changer.sh" en plaats het waar u wilt. (bv uwhomemap)

Sla het onderstaande script op als "changer.sh" (zonder aanhalingstekens)

#!/bin/bash

cd ~/.gnome2/
while [  1 ]; do
    COUNTER=0
    while [  $COUNTER -lt 60 ]; do
        wget http://www.opentopia.com/images/cams/world_sunlight_map_rectangular.jpg -O world.jpg
        temp=$(stat -c%s world.jpg)
        if [[ $temp > 1000 ]]
            then    rm world_sunlight_Wallpaper.jpg
                mv world.jpg world_sunlight_Wallpaper.jpg
                break
        fi
        sleep 5
            let COUNTER=COUNTER+1
    done
    sleep 3600
done

2. Open in uw homemap een terminal sessie en tik daarin, om het bestand uitvoerbaar te maken:

chmod +x changer.sh 

3. Om het script automatisch te laten opstarten ga naar menu Systeem → Voorkeuren → Applicaties → Opstarten, 
Voeg toe : Naam: Earth Sunlight Map, Pad= ~/ uwhomemap en  Naam= changer.sh

4. Zodra u het systeem opnieuw opstart of het script-bestand changer.sh aanklikt, wordt er in de "verborgen map"  .gnome2 een image/plaatje aangemaakt met de naam : world_sunlight_Wallpaper.jpg, welk iedere 10 minuten wordt ververst.
(zie script: sleep=600 is 10 minuten)

5. Wijzig de bureaublad achtergrond in "world_sunlight_Wallpaper.jpg".

smileyHave Fun!

Drucken