KALF Computertechniek

Deze pagina is laatst gewijzigd/aangepast op 28-05-2017

mounten van img bestand

Een bestandnaam met als extentie "img" is een gecomprimeerd image van een schijf en niet van een partitie.
Het terugzetten ervan zal dus de gehele doelschijf overschrijven. Oppassen dus!!
Een "img" bestand kan ook meerdere partities bevatten: een boot- en datapartitie bijvoorbeeld.

Om deze image lokaal te kunnen mounten,(dat is zonder deze naar een schijf weg te schrijven) zal berekend moeten worden waar de startblokken (offset) beginnen.
Met het commando:

fdisk -l /path/to/image

worden de "block-size" en start-block van de partitie weergegeven, en kunnen we de zg offset berekenen.
Hieronder een voorbeeld van een opstartbare 16GB usb-stick met een FAT32 en een EXT4 partitie:

Disk runeaudiobkp.img: 15.9 GB, 15931539456 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 15193 cylinders, total 31116288 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00005f47

      Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
runeaudiobkp.img1      2048   206847   102400  c W95 FAT32 (LBA)
runeaudiobkp.img2     206848   4401151   2097152  83 Linux

Deze stick heeft een block-size van 512 bytes en het start-block van de eerste partitie op 2048.
De offset is dus 512 * 2048 =1048576 resp 512 * 206848=105906176
Het commando om de partities te mounden wordt:

mount -o loop,offset=1048576 runeaudiobkp.img /mnt/tmp0
mount -o loop,offset=105906176 runeaudiobkp.img /mnt/tmp1

Op deze manier kunnen alle partities binnen een image afzonderlijk gemount worden en kunnen er eventueel aanpassingen aan de configuratie plaatsvinden aleer de image permanent weggeschreven wordt.

upgrading? voorkom overschrijven van de bootloader

burhWanneer een systeem update tevens de kernel meeneemt, zal de nieuwe kernel in de bootloader-configuratie opgenomen worden.
Als gevolg hiervan zal de default bootloader (GRUB2) opnieuw in MBR geinstalleerd worden.

Da' s handig, behalve als niet GRUB2 maar BURG als bootloader gebruikt wordt.


Om dit te voorkomen installeren we het volgende script als root:

#!/bin/sh
# Bewaar script, als root: /usr/bin/update-bootloaders
# Updates (multiple) bootloaders na een kernel update.
#
BOOTLOADERS: configuration variable to list bootloaders
BOOTLOADERS="grub burg"
#
set -e
for BOOTLOADER in ${BOOTLOADERS}; do
  EXEC="/usr/sbin/update-${BOOTLOADER}"
  if [ -x ${EXEC} ]; then
    echo "Updating ${BOOTLOADER}..."
    ${EXEC} "$@"
  fi
done
# eof
Maak het bestand uitvoerbaar met
sudo chmod +x
en wijzig het bestand " /etc/kernel-img.conf" als volgt:
# Kernel Image management overrides
# See kernel-img.conf(5) for details
do_symlinks = yes
do_bootloader = no
postinst_hook = /usr/sbin/update-bootloaders
postrm_hook = /usr/sbin/update-bootloaders

Het script signaleert welke bootloader gebruikt wordt en zal deze in stand laten houden.

21 juli 2015

gpaste voor cinnamon 2.4 werkt weer

gpastesettingsEventjes, na de Cinnamon desktop upgrade van 2.2 naar 2.4, was ik verstoken van deze uitermate handige utility, omdat de ontwikkelaar er de brui aan had gegeven.

Maar, dat is het mooie aan Open-Source, het project is door zen-kizu opgepakt én bijgewerkt!
Dus, download de nieuwste versie of de voorlaatste versie en pak de folder uit naar de map "~/.local/share/cinnamon/applets/" .

Vergeet niet dat de gpaste-daemon geinstalleerd moet zijn.

Na een Cinnamon restart, Alt-Ctr-Backspace óf "Alt-F2" en type "cinnamon --replace" en daarna "gpaste dr" en alles is weer bij het oude!

Klik op de afbeelding en zie hoe de settings zijn ingesteld. Verander deze niet en voorkom daarmee dat GPaste conflicteert met keyboard gerelateerde knip-en-plak handelingen.

19 juni 2014

modem-manager onhandig en overbodig

modemmanager-gui lijkt handig, maar is het niet in alle gevallen..

modemmanager-guiModemmanager zou het mogelijk maken om een usbmoden te gebruiken of in mijn geval een Dell Wireless 5530 HSPA Mobile Broadband Minicard device.
Het probleem met de Dell Wireless 5530 is dat het in Linux niet eenvoudig is om deze te activeren, en volgens het KISS principe zou daartoe éénmalig Windows opgestrt moeten worden om het direct weer  af te sluiten.

Het Minicard device zal door deze MM-Gui direct weer UIT gezet worden, en de applicatie blijkt niet in staat om het apparaat daarna weer AAN te zetten. Derhalve dient deze GUI gemeden te worden.

De aanwezigheid van de applicatie "modem-manager" kan echter geen kwaad omdat het Minicard device daardoor gewoon in de Netwerk-Manager-Applet verschijnt.

Overigens zal, mits op de telefoon de hotspotfunctie is ingeschakeld, elk mobieltje via de usb kabel aangesloten, direct als modem herkend worden

19 november 2014

ziggo wifi-spots op ios is niet handig

ziggo wifiDe optie om WiFi algemeen toegankelijk te maken geeft met het beperkte IOS op een iPhone meer lasten dan lusten.

Allereerst valt het tegen van hoeveel wifi-spots in de openbare ruimte gebruik gemaakt kan worden (geldt voor alle telefoonmerken) en ten tweede is een groot nadeel dat, eenmaal thuisgekomen, Ziggo's WiFi altijd als primair netwerk gekozen zal worden.

Dat betekend dat op mijn iPhone eerst in " instellingen" het Ziggo WiFi netwerk naar mijn eigen SSID overgezet moet worden alleer ik toegang kan krijgen tot mijn LAN bestanden/muziek/enz. Én notabene de Ziggo TV-App!!
Voor een gehackte iPhone is er tegen betaling wel een app (YFIselect4) beschikbaar om een snel van netwerk te wisselen.
(Voor Android zijn voor dit doel legio apps, al of niet gratis,  beschikbaar.)

Om "onderweg" contact te maken met het internet via een laptop of tablet kan zowel op de iPhone als op Android gebruik gemaakt worden van de Persoonlijke Hotspot.
Zet via "Instellingen" op de telefoon Bluetooth aan en op de laptop/tablet Bluetooth aan en WiFi UIT !!
Maak op de laptop/tablet nu een bluetooth verbinding met de telefoon en zie hoe er een netwewrkverbinding aangeboden en tot stand komt via 3G of 4G, wat heel prima werkbaar is.
Een mobiele netwerkaansluiting kan natuurlijk ook via een usb kabel verkregen worden.

1 oktober 2014

LibreOffice Calc energieverbruiksmeter

I Love spreadsheets! 
En met name de  "Nested If-Then-Else / ALs-Dan-Anders" formule.
Met deze formule kan een veld in de spreadsheet/rekenblad automatisch gevuld worden indien aan een aantal voorwaarden voldaan wordt.
B.v. veld A3 dient volgens een voorwaarde ingevuld te worden:
Als veld A1 < 1, doe dan A2 x 5, zo niet doe dan A2 x 3

Dit kan (eindeloos uitgebreid worden door "nesting", bv

Als veld A1 < 1, doe dan A2 x 5, Als veld A1 > 20, doe dan A2 x 10, zo niet doe dan A2 x 3.

Deze berekening is in mijn, onderstaande, verbruiksmeter toegepast in de maand- en jaarkosten kolom als:

=ALS(B10>0;((E10/1000)*((B10/60)*365)*$B$3);ALS(C10>0;((E10/1000)*((C10)*365)*$B$3);(E10/1000)*((D10)*52)*$B$3))

electra verbruiksmeter

Download hier deze verbruiksmeter in OpenDocumentFormaat   of in Closed Windows Excel xlsx formaat
Het formulier kan naar wens aangepast worden, echter de kolommen met de formules zijn beveiligd tegen onbedoeld wissen.

Drucken