KALF Computertechniek

devilspie: windowposities vastleggen

gdevilspie

Soms, en zeker in het geval men met meerdere monitoren werkt, is het handig om een applicatie automatisch op een bepaald scherm te plaatsen.

Dat kan allemaal met "Devilspie", dat via de app- / softwaremanager te installeren is, of via de cli:

sudo apt-get install devilspie gdevilspie 

In dit commando heb ik tegelijkertijd de grafische interface geinstalleerd.

Deze GUI is ietwat antiek en dient even gepatched te worden alvorens deze zal werken op moderne desktopomgevingen.
Open een terminal en type:

gksu gedit /usr/bin/gdevilspie

Ga naar regel 347 en "REM" deze regel als volgt:

# self.UpdateAutostartStatus()

Sla het bestand op en start het via cli of het menu.

Het configuratievoorbeeld hieronder betreft het aanpassen van de Soundnode-App welke dient op te starten op mijn tweede monitor:

1) Het startscherm van gDevilspie, met de "Rule" voor de Soundnode App

2) In dit scherm kan de applicatie opgegeven worden, waar ik voor de "application_name gekozen heb.

3) Wanneer deze niet vanzelfsprekend is, door een afwijkende naam van het binaire bestand (hoofdlettergebruik in de desktopnaam?) , kan via de "GET" knop de toepassing uitgelezen worden.

4) Geef hier op hoe de plaatsing van de applicatie bepaald moet worden.
Mijn eerste scherm heeft een resolutie van 1920 x 1200 pixels, en het tweede scherm is 1680 x 1050 px.
Door te kiezen voor 2100 op de X-as zal de window op het volgende scherm terechtkomen, en wel op 100 px vanaf de bovenrand, en de afmeting moet 900(h) x 1360(b) pixels beslaan.

5) De instructie wordt vervolgens opgeslagen in  /home/gebruiker/.devilspie/Soundnode App.ds

6) Om de applicatie met een klik op een icoon of via de terminal op te starten volgens de devilspie specificaties dien een startscript aangemaakt te worden als hieronder:

#!/bin/bash
devilspie &
/delocatie/vande/soundnodeapp
killall devilspie

Ofwel: devilspie wordt op de achtergrond gestart, leest de soundnode.ds configuratie en vervolgens wordt de soundnode app gestart. Na het afsluiten van deze wordt devilspie beeindigd.

Op deze gebruikt is het niet nodig om de devilspie-daemon permanent in geheugen te hebben/houden, danwel om de grafische gebruikersinterface op te starten.

Drucken