KALF Computertechniek

omzetten media-formaten

Deze pagina is laatst gewijzigd/aangepast op 16-04-2015

Natuurlijk kunnen we daartoe het schitterende "HandBrake" of een van de overige programma's met een grafische schil gebruiken, maar een conversie gaat een stuk sneller als dat via de commandoregelinterface (cli) plaatsvindt.

Voor beide mogelijkheden is de minimale vereiste om geinstalleerd te hebben:

 • ffmpeg
 • lame
 • flac
 • mplayer
 • vlc ("cvlc" voor commandoregel)

Lees verder voor een verdere uitleg op het forum

scripts

Alle commando's c.q. scripts dienen bij voorkeur in een gedeelde (net-)werkmap te staan.
Recursive= map waarin opdracht uitgevoerd wordt, inclusief de gehele onderliggende mapstructuur.

ogg naar mp3

Maak een script om per map te converteren:

nano oggmp3
#!/bin/sh/
for name in *.ogg; do ffmpeg -i "$name" -ab 256k -map_meta_data 0:0,s0 "${name/.ogg/.mp3}"; done;
rm *.ogg

Maak een script aan om recursive te converteren.  ogg2mp3 moet aanwezig zijn!

nano oggmp3r
#!/bin/sh
find ./ -iname "*.ogg" -exec ogg2mp3 -a 256 {} \;

wav2mp3

nano wav2mp3
#!/bin/sh
# name of this script: wav2mp3
# wav to mp3

for i in *.wav; do
 if [ -e "$i" ]; then
  file=`basename "$i" .wav`
  lame -h -b 192 "$i" "$file.mp3"
 fi
done

wma2mp3

nano wma2mp3
#!/bin/bash
# Dump wma to mp3 : wma2mp3
for i in *.wma
do
filename=`basename "$i" .wma`
#Rip with Mplayer / encode with LAME
echo "Ripping $i"
mplayer -quiet -vo null -vc dummy -af volume=0,resample=44100:0:1 -ao pcm:waveheader "$i"
echo "Encoding $i to "$filename".mp3"
lame -V 2 audiodump.wav -o "$filename".mp3
rm audiodump.wav
rm *.wma
done

m4a2flac

Omzetten Apple formaat naar flac
nano m4a2flac
#!/bin/sh
#convert apple m4a naar flac: m4a2flac
for f in *.m4a; do ffmpeg -i "$f" -acodec flac "${f%.m4a}.flac"; done

makem4a

Omzetten bestanden naar Apple m4a.
Om de muziek op te nemen in de Apple bibliotheek dient wel de App "Bridge" op de iPhone geinstalleerd te worden.

nano makem4a
#!/bin/bash
# filename: makem4a
# encode alle bestanden in map $1 met formaat $2 naar VBR AAC
# cd naar map met muziek bestanden, syntax is "make4ma flac/mp3/.."
#in betreffende map wordt sub-map m4a aangemaakt
oldDir=`pwd`
cd $1
mkdir m4a
for f in *.$2; do
ffmpeg -i "$f" -b:a 256k -q:a 1 -strict experimental -rtpflags latm "m4a/${f%.$2}.m4a"
done
cd $oldDir
echo "`basename $0`: INFO: Finished transcoding"

flac2mp3

Conversie t.b.v. mp3-speler of non-IOS telefoon

nano flac2mp3
#!/bin/sh
#converteer flac naar mp3: flac2mp3
for S in *.flac; do
flac -d -F -c "${S}" | lame -V2 --vbr-new --resample 44.1 - "${S%.flac}.mp3";
done

Easyconverter

Toch een grafisch programma gewenst?
Een  Zenity script voor het converteren is Easyconverter, met dank aan Raymii.org
Installeer Zenity:

sudo apt-get install zenity

Klik hier voor het Easyconverter script, klik met rechter muisknop en sla het bestand op als " easyconverter"; maak het vervolgens bruikbaar met:

chmod +x easyconverter
Non-Ubuntu gebruikers dienen in dit script "nautilus" te vervangen door hun eigen filemanager, c.q. nemo, caja, fileman2, etc.

Onderstaande opsomming is voor de ware audiofielen welke het gehele spectrum van conversies willen afdekken via EasyConverter. Installeer daartoe de volgende codecs / de- encoders met:

sudo apt-get install [bestandnaam]
Codecs gemarkeerd met ** moeten handmatig gedownload en geinstalleerd worden.
 •  ffmpeg
  #            Swiss Army Knive, it's used to decompress ALAC, APE, Shorten, WavPack and Much More!
  FFmpeg is closely linked to VLC and MPlayer (http://www.ffmpeg.org/) Can't be installed alongside lib-avtools!!
 • lib-avtools
  #           avconv does what FFmpeg does, it's a (user-unfriendly) Fork. This can't be installed alongside the real ffmpeg!!
 • sed
  #            used to handle case sensitivity and tag processing (http://sed.sourceforge.net/)
 •  trash-cli
  #            used for moving files to trash rather than deleting (http://code.google.com/p/trash-cli/)
 •  flac
  #            used to create and tag new FLAC files (http://flac.sourceforge.net/)
 •  alac-decoder
  #            used to decompress ALAC (Apple Lossles) files (http://craz.net/programs/itunes/alac.html)
 • mp4info
  #            used to read tags from ALAC (Apple Lossles) files. Part of libmp4v2 (http://resare.com/libmp4v2/)
 • mac**
  #            used to decompress APE (Monkey's Audio) files (http://sourceforge.net/projects/mac-port/)
 •  apeinfo
  #            used to read tags from APE files (http://www.legroom.net/software)
 •  shorten
  #            used to decompress Shorten files (http://etree.org/shnutils/shorten/)
 •  ttaenc**
  #            used to decompress TTA (True Audio) files (http://www.true-audio.com/)
 •  wvunpack**
  #            used to decompress WavPack files (http://www.wavpack.com/)
   
Drucken